การจัดการแฟ้มและกำหนดสิทธิ์

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 20-03-2555

ดูแลโดย WIPAT


เป้าหมาย

 • ให้เข้าโครงสร้างระบบแฟ้มของลินุกซ์
 • ให้เข้าใจการจัดการแฟ้มและกำหนดสิทธิ์การใช้งาน


 1. ทำความเข้าใจกับโครงสร้างระบบแฟ้มของลินุกซ์และการจัดการ ให้ศึกษาจากเว็บ โครงสร้างระบบแฟ้ม
 2. โปรแกรม nautilus เป็นเครื่องมือแบบ GUI ในการจัดการแฟ้ม
 3. ใช้คำสั่ง sudo nautilus ไปที่ /root/Desktop คลิกขวาเมาส์เลือก Properties ได้หน้าต่างใหม่ ... Properties เลือกแถบ Permission ทดลองปรับแต่งสิทธิ์ดู
 4. มีข้อสังเกตว่าโปรแกรม nautilus ไม่สามารถจัดการสิทธิ์แบบ suid, sgid และ sticky bit
 5. ต้องติดตั้งโปรแกรม xfe เพิ่มเติมด้วยคำสั่ง  sudo apt-get install xfe
  ใช้โปรแกรม xfe ด้วยคำสั่ง xfe แล้วไปที่แฟ้มที่ต้องการ  แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์ เลือกหัวข้อ Properties (อยู่ล่างสุด)  แล้วเลือกแถบ Permissions
 6. หากต้องการให้ xfe แก้ไขได้ทุกพื้นที่ ให้ทำงานด้วยคำสั่ง sudo xfe
 7. การจัดการสิทธิ์ที่ละเอียดซับซ้อนมากขึ้นเช่นกำหนดพื้นที่ให้สมาชิกของ group อื่นเข้ามาใช้ด้วย  ต้องใช้ Access Control List
  ให้ติดตั้งโปรแกรม acl ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install acl
  ต้องแก้ไขให้ file system  รองรับ acl ด้วย  ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/fstab   ตัวอย่างบรรทัดเดิมว่า
  UUID=437d2425-9487-4b20-8ae5-fce3f8c6eb1c /               ext3    errors=remount-ro 0       1   ให้เปลี่ยนเป็นว่า
  UUID=437d2425-9487-4b20-8ae5-fce3f8c6eb1c /               ext3    acl,errors=remount-ro 0       1
  เสร็จแล้วให้ remount ใหม่โดยไม่ต้อง reboot server ใหม่ด้วยคำสั่ง sudo mount -o remount /
 8. โปรแกรม nuatilus สามารถใช้จัดการแฟ้มแบบ GUI ได้ แต่ใช้ ACL ไม่ได้ 
  ต้องติดตั้งโปรแกรม eiciel เพิ่มเติมด้วยคำสั่ง  sudo apt-get install eiciel 
  ลองใช้โปรแกรม nautilus ด้วยคำสั่ง nautilus เปิดไปยังแฟ้มที่ต้องการ
  แล้วคลิกปุ่มขวาของเมาส์ เลือกหัวข้อ Properties (อยู่ล่างสุด)  แล้วเลือกแถบ Access Contol List
 9. หากต้องการให้ nautilus แก้ไขได้ทุกพื้นที่ ให้ทำงานด้วยคำสั่ง sudo nautilus