การจัดการ GRUB boot loader

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22-02-2555

ดูแลโดย WIPAT


  • เป็นคำแนะนำจัดการเมนู GRUB boot loader


  1. การจัดการเมนูบูทของ grub เช่นการจัดลำดับเมนูการบูท การลบเมนู kernel รุ่นเก่า ให้ทำตามคำแนะนำบนเวบ การตั้งค่าลำดับการบูทของ grub
  2. กรณีนำ ubuntu ไปติดตั้ง windows แล้วทำให้เมนูของ GRUB boot loader หายไป
    หรือ boot loader อาจเสียหายบางส่วน ทำให้ ubuntu บูทไม่ขึ้น ให้กู้เมนูบูทของ GRUB ได้ตามคำแนะนำบนเวบ การกู้คืนให้บูทด้วย grub