การจัดทำบริการ web server

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 02-02-2554

ดูแลโดย WIPAT


  • เป็นคำแนะนำการจัดทำ web server แบบง่ายๆ ด้วยโปรแกรม apache


  1. โปรแกรมประยุกต์ใช้งานต่างๆบน ubuntu ส่วนใหญ่มีพร้อมให้ดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งได้จากอินเทอร์เนต
  2. ในการจัดทำ web server ขอแนะนำโปรแกรม apache เพราะเป็นที่นิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย
  3. หากต้องการ web server ที่มีคุณสมบัติสมรรถนะสูงพิเศษ อาจต้องปรับแต่ง apache หรือไปเลือกตัวอื่นเช่น nginx
  4. ให้จัดการปรับปรุงซอฟต์แวร์ของระบบก่อน ด้วยคำสั่ง sudo apt-get update
  5. แล้วติดตั้งโปรแกรม apache ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install apache2
  6. เพียงแค่นี้ก็จะได้ web server ให้บริการแล้ว
  7. พื้นที่ของ web server อยู่ที่ /var/www
  8. ต้องการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน web server ก็ให้เอาข้อมูลใส่ไว้ที่ /var/www
  9. ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ติดตั้ง apache บน ubuntu