การดูข้อมูลพื้นฐานที่มีผลต่อการทำงานของ server

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21-03-2555

ดูแลโดย WIPAT


 • แนะนำข้อมูลหลักๆที่มีแสดงถึงประสิทธิภาพในการทำงานของ server


 1. โปรแกรม free เป็นโปรแกรมที่ใช้ดูการใช้งานหน่วยความจำของ server
 2. ลองใช้คำสั่งว่า free -m  การใส่ -m หมายถึงให้แสดงผลเป็นหน่วย MB ได้ตัวอย่างผลลัพธ์ว่า
                             total       used       free     shared    buffers     cached
  Mem:                 998        988         10          0        166        623
  -/+ buffers/cache:           197        801
  Swap:              3814         39       3775
 3. ดูบรรทัด Mem:   ช่อง total ตัวอย่างนี้คือ 998  หมายถึงมีหน่วยความจำ RAM ทั้งหมด 998 MB
 4. ดูบรรทัด -/+ buffers/cache: ช่อง  free ตัวอย่างนี้คือ 801 หมายถึงขณะนี้ยังมี RAM เหลือให้ใช้งานได้อีก 801 MB
 5. ดูบรรทัด Swap: ช่อง  used ตัวอย่างนี้คือ 39 หมายถึงใช้ Swap ไป 39 MB
 6. ค่า used Swap นี้บอกถึงว่าเคยมีอาการ RAM ไม่พอใช้ แล้วมายืมตัวเลข hard disk ใช้งาน
  ดังนั้นค่านี้ยิ่งน้อยยิ่งดี ถ้าเป็นเลข 0 เลยก็จะดีมาก แสดงว่ายังไม่เคยใช้ RAM หมดเลย
 7. หากค่า used Swap มีค่าสูง และ free buffers/cache มีเหลือค่าต่ำๆ แสดงว่า RAM ไม่พอใช้
  ให้เพิ่ม RAM เป็นจำนวนมากกว่าค่า used Swap ก็ได้ server ที่ทำงานได้เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
 8. โปรแกรม vmstat เป็นโปรแกรมที่ใช้ดูภาพรวมการทำงานของ server
 9. ลองใช้คำสั่งว่า vmstat  ผลเป็นค่าเฉลี่ยตั้งแต่ตอนบูท serverได้ตัวอย่างผลลัพธ์ว่า
  procs -------------memory-------------- ---swap-- -----io---- -system-    ------cpu------
   r  b     swpd      free     buff    cache     si   so     bi    bo    in    cs       us  sy  id  wa
   2  0    35780  65364   4032 117616    5   12    86    55     94  295       6  10  83  0
 10. ดูช่องท้ายสุด cpu-wa ตัวอย่างนี้คือ 0 หมายถึงเปอร์เซ็นต์เวลาที่ CPU สูญเสียไปกับการรอเขียน hard disk
  ค่าเป็น 0 ถือว่าดีมาก หากค่ามากขึ้นก็แสดงว่าแย่ลง โดยทั่วไปอาจมีตัวเลขขึ้นสูงบ้างเป็นระยะเวลาสั้นๆ
  แล้วจะค่อยๆทยอยลดลงมาเรื่อยๆจนเหลือสักประมาณเลข 2 ถือว่าเป็นปรกติ
  แต่ถ้าขึ้นสูงตลอดเวลาก็ควรพิจารณาจัดหา hard disk ใหม่ที่เร็วกว่าเดิม หรือ
  แก้ที่ต้นเหตุอื่นเช่นเพิ่ม RAM เนื่องจาก RAM ไม่พอ ระบบจึงต้อง Swap มาเขียนบน hard disk
 11. ดูช่องก่อนท้ายสุด cpu-id ตัวอย่างนี้คือ 83 หมายถึงเปอร์เซ็นต์เวลาที่ CPUS ว่างงาน
  ค่ายิ่งมากยิ่งดีแสดงว่าแสดงว่า CPU ว่างงาน หากตัวเลขเหลือเพียง 70 จะเห็นว่า server ทำงานช้าลงอย่างเห็นได้ชัด
  การแก้ไขคือต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้ CPU แรงกว่าเดิม
 12. ลองใช้คำสั่ง vmstat 1 2  ผลคือข้อมูลเฉลี่ยในบรรทัดแรก และข้อมูลปัจจุบันในบรรทัดที่ 2
 13. โปรแกรม uptime เป็นโปรแกรมที่ใช้ดูค่า load การทำงานของระบบ ตัวอย่างว่า
  17:19:08 up 26 days,  1:29,  1 user,  load average: 0.74, 0.51, 0.44
 14. ดูข้อมูลหลังข้อความ load average: ตัวเลขแรกคือ load เฉลี่ยใน 1 ช่วงนาทีที่ผ่านมานี้
  ค่าของ load ตัวนี้แสดงการทำงานรวมๆของระบบ ไม่สามารถแยกเป็นส่วนต่างของระบบ
  ดังนั้นจึงดูค่า load นี้เป็นภาพรวมๆ ถ้าตัวเลขสูง จะรู้สึกว่า server ทำงานช้าลงอย่างรู้สึกได้
  แต่จะเป็นตัวเลขขนาดไหนก็ขึ้นกับบริการของ server นั้น บาง server ตัวเลข 10.0 ยังเป็นปรกติดี แต่บาง server เกิน 2.0 ก็อืดแล้ว
  ให้สังเกตุเองว่าค่า load นี้ปรกติแล้วควรเป็นเท่าไหร่ และเมื่อไหร่ server จะเริ่มอืด  ไม่มีสูตรสำเร็จ