การติดตั้งและใช้งาน PSU 32

จาก Wiki Opensource

ยกเลิกการใช้งานแล้ว เนื่องจากล้าสมัย

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 14-01-2556

เขียนครั้งแรกโดย WIPAT

ดูแลโดย วิบูลย์


 • เหมาะสำหรับติดตั้งแบบโคลนนิงลงใน usb external disk และ PC หรือ โน้ตบุ๊ค


การใช้งานแผ่น PSU 32 แบบไม่ต้องการ Install ลงฮาร์ดดิสก์

 1. หากต้องการแบบเร่งด่วน (ไม่ต้องการติดตั้งลง disk) ขอแนะนำให้ใช้ PSU 32 รุ่น Live DVD
  ดาวน์โหลดแฟ้มซีดีแบบ iso ได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-32/psu-32.iso
  แล้วไปเขียนแผ่น DVD เอง ด้วยโปรแกรมอะไรก็ได้ตามถนัด
 2. หากต้องการติดตั้ง PSU 32 รุ่น Live USB วิธีแรก ให้ทำดังนี้
  โดยบูทด้วยแผ่น PSU 32 รุ่น Live DVD ให้เรียบร้อยก่อน
  ไปที่แถบ taskbar ด้านบน เลือกหัวข้อ "System" -> "Administration" -> "Startup Disk Creator"
  เมื่อได้หน้าต่าง "Make USB Startup Disk" แล้ว ให้เสียบ USB flash disk เข้าไป
  ที่ส่วนของ "USB disk to use:" จะมีรายการ USB flash disk ที่เสียบเข้าไปโผล่ขึ้นมาให้เลือก
  ดูบรรทัดถัดไปซึ่งอยู่นอกช่อง "USB disk to use:" หากมีข้อความประมาณว่า
  /dev/sdb has enough free space for PSU-32 Live DVD
  หากมีคำว่า enough free space หมายความว่า USB flash disk ที่ใส่เข้าไปมีพื้นที่เหลือพอที่จะเติมเป็น PSU 32 รุ่น Live USB ได้
  ที่ช่อง Stored in reserved extra space ก็ปล่อยให้เลือกไว้เหมือนเดิมๆ
  เมื่อพร้อมแล้วคลิกปุ่ม "Make Startup Disk" ได้เลย
 3. หากต้องการติดตั้ง PSU 32 รุ่น Live USB วิธีที่สอง
  โดยใช้แฟ้มซีดีแบบ iso ให้ทำดังนี้
  เมื่ออยู่ในหน้า desktop ของ ubuntu ที่ใช้งาน
  ไปที่แถบ taskbar ด้านบน เลือกหัวข้อ "System" -> "Administration" -> "Startup Disk Creator"
  เมื่อได้หน้าต่าง "Make USB Startup Disk" แล้วจะเห็นว่ามีรายการ Source disc image (.iso) ให้เลือก
  ให้คลิกปุ่ม Other... แล้วค้นหาแฟ้มซีดีแบบ iso ชื่อ psu-32.iso คลิกปุ่ม Open
  แล้วเลื่อนหารายการ PSU-32 Live DVD แล้วคลิกเลือก
  ต่อไปเสียบ USB flash disk ที่จะติดตั้ง โดยทั่วไปจะแสดงเป็น /dev/sdb พร้อมคำอธิบายยี่ห้อของมัน
  หากไม่มีที่ว่างเพียงพอ ให้เลือกคลิกปุ่ม Erase เมื่อแน่ใจว่าไม่เอาข้อมูลใน USB flash disk แล้ว
  ที่ช่อง Stored in reserved extra space ก็ปล่อยให้เลือกไว้เหมือนเดิมๆ
  เมื่อพร้อมแล้วคลิกปุ่ม "Make Startup Disk" ได้เลย
  หมายเหตุ:
  การแก้ไขให้บูทแล้วเข้าเมนูได้ถูกต้อง เพราะว่าแฟ้ม psu-32.iso อาจใช้ syslinux bootloader ต่างเวอร์ชั่นกันกับ ubuntu ที่ใช้อยู่
  เมื่อเขียนเสร็จ ให้คัดลอกแฟ้ม vesamenu.c32 จาก ubuntu ที่ใช้งานลงใน USB flash disk ดังนี้
  สมมติว่า USB flash disk เมาท์ไว้ที่นี่ /media/WWUSB4GB/
  เข้าใช้งาน Terminal
  cp -p /usr/lib/syslinux/vesamenu.c32 /media/WWUSB4GB/syslinux/
  นำไปทดสอบได้แล้ว


การติดตั้ง PSU 32 แบบโคลนนิงลงใน usb external disk และ PC หรือ โน้ตบุ๊ค

 1. เตรียมความพร้อม จัดหา usb external hard disk ที่มีพื้นที่เหลือไม่ต่ำกว่า 8 GB
  และต้องเป็น partition ที่ว่างเปล่า ยังไม่มีการตั้งค่า partition ใดๆทั้งสิ้น
 2. ใช้ PC ที่สามารถบูทด้วยแผ่นซีดีและต่ออินเทอร์เนตได้ แต่ยังไม่ต้องเสียบ usb disk
  บูทด้วยแผ่นซีดี sysresccd ดาวน์โหลดได้จาก แผ่น sysresccd รุ่นล่าสุด
  ตั้งค่า network ด้วยคำสั่ง net-setup eth0 หรือหากระบบมี dhcp อยู่แล้ว ก็สามารถใช้คำสั่ง dhcpcd eth0 ได้เลย
  เมื่อได้ ip แล้วลองปรับเทียบเวลาด้วยคำสั่ง ntpdate time.psu.ac.th
  สั่งทำงาน xwindow ด้วยคำสั่ง startx หากมีปัญหา x windows ไม่ทำงาน
  ให้ใช้คำสั่งแทนว่า wizard เลือก Xorg-mkx Graphical desktop using Xorg mkfx86config (alternative)
 3. ถึงตอนนี้ให้เสียบ usb disk เข้าไป แล้วตรวจสอบดูว่าระบบเห็นเป็น device อะไร ด้วยคำสั่ง fdisk -l ในตัวอย่างนี้สมมติว่าเห็นเป็น /dev/sdb
  ให้คลิกขวากลาง desktop เลือกโปรแกรม GParted เพื่อจัดการ usb disk /dev/sdb นี้
  ตรวจสอบและสร้าง partition ใหม่เพิ่มมีขนาด สมมติตามตัวอย่างนี้คือ
  /dev/sdb6 ชนิด logical แบบ ext3 ขนาดตามใจชอบ ได้ไม่ต่ำกว่า 8 GB ก็ดี
  /dev/sdb7 ชนิด logical แบบ linux-swap ขนาดตามใจชอบสัก ได้สัก 256 MB ก็ดี
  *** หากเคยทำ partition ตามแบบที่กำหนดไว้แล้ว แต่ต้องการโคลนนิงทับใหม่ ไม่ต้องเสียเวลาทำ partition ให้ format ใหม่ก็พอด้วยคำสั่ง mkfs /dev/sdb6
  เตรียม cloning ด้วยคำสั่ง
  mount /dev/sdb6 /mnt/custom
  โคลนนิง PSU 32 ด้วยคำสั่ง
  wget http://ftp.psu.ac.th/pub/psu-32/psu-32.tgz -O - | tar -zxp -C /mnt/custom
  ระบบจะถ่ายโอนแฟ้มมาติดตั้งใน PC ใน ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ควรใชัเวลาไม่เกิน 10 นาที
 4. ต่อไปก็แก้ไข uuid และติดตั้งการบูท grub ด้วยคำสั่ง sh /mnt/custom/home/mama/install-grub2.sh
  รอจนได้ข้อความว่า Installation finished. No error reported.
  ปรกติจะ รอแค่ประมาณ 1 นาที แต่บางเครื่องต้องรอนานเกิน 10 นาที
 5. ต่อไปปิดการโคลนนิงด้วยคำสั่ง umount /mnt/custom
  แล้วก็ให้ reboot เครื่องพร้อมกับดึงแผ่นซีดีออก ทดสอบใช้งานได้เลย
 6. ดูอุปกรณ์ hardware ต่างๆด้วยคำสั่ง sudo lshw-gtk
 7. การนำไปกำจัดไวรัส ดูบันทึก การกำจัดไวรัสด้วย PSU Open Server สูตร 3
 8. หากต้องการสร้าง PSU-32 Live DVD ของตนเอง ให้ทำดังนี้
  ไปที่แถบ taskbar ด้านบน เลือกหัวข้อ "System" -> "Administration" -> "Remastersys Backup"
  ได้หน้าต่างแจ้งข้อความ ให้คลิกปุ่ม "OK"
  ที่แถบ Acitons ให้คลิกปุ่ม "Backup"
  ได้หน้าต่างแจ้งว่า "You are selected Backup Mode..." ให้เปลี่ยนไปคลิกปุ่ม "OK"
  ระบบจะเริ่มทำงาน ให้รอๆๆ จนงานเสร็จ ช้าหรือเร็วขึ้นกับความเร็วของ disk
  เมื่อเสร็จแล้วจะได้แฟ้ม iso อยู่ที่ /home/remastersys/remastersys/PSU-32backup.iso
  นำแฟ้มนี้ไปเขียนแผ่น DVD ได้เลย
 9. เลิกใช้งานพร้อมปิดเครื่อง ไปที่แถบ taskbar ด้านบน เลือกหัวข้อ "System" -> "Shut Down"
  ได้หน้าต่างโผล่เพิ่มขึ้นมา ให้เลื่อนลงไปเลือกหัวข้อ Shut Down ...
  จะได้หน้าต่าง "Shut Down the Computer" ขึ้นมา
  ให้คลิกปุ่ม Shut Down ได้เลย แล้วระบบจะปิดตัวและ PC ก็จะดับเครื่องโดยอัตโนมัติ
 10. การเปลี่ยนไทย-อังกฤษ ให้กดปุ่ม ALT(ซ้าย)+SHIFT(ซ้าย) แล้วบน taskbar ยังคงเป็นสัญญลักษณ์ว่า USA จะเปลี่ยนเป็น Tha
  หากเจอปัญหาพิมพ์ภาษาไทยได้ แต่สัญญลักษณ์ยังเป็น USA เหมือนเดิม
  เกิดจากเป็นแป้นพิมพ์คนละรุ่นกับแป้นพิมพ์ที่เป็นต้นฉบับ ให้แก้ไขดังนี้
  ไปด้านบนที่แถบ taskbar เอาเมาส์ไปชี้ที่ปุ่ม applet ว่า USA แล้วคลิกขวาเมาส์เลือกหัวข้อ -Remove From Panel
  อยู่บนแถบ taskbar ที่เดิม ให้คลิกขวาเมาส์เลือกหัวข้อ +Add to Panel... ได้หน้าต่าง Add to Panel
  ให้เลื่อนไปเลือก Keyboard Indicator แล้วยืนยันด้วยการคลิกปุ่ม +Add
  ทำแค่นี้แล้วทดสอบผลดูได้เลยว่ามีการเปลี่ยนระหว่าง USA - Tha