การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลผ่านเครือข่าย

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12-01-2555

ดูแลโดย WIPAT


เป้าหมาย

 • ให้เข้าใจเทคนิคการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล ผ่าน ssh ด้วยโปรแกรม scp
 • ให้เข้าใจการติดต่อผ่าน network drive  โดยไม่ต้องใช้ samba


 1. ลินุกซ์ server ที่ให้บริการ ssh server สามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลผ่าน ssh  โดยไม่ต้องลงโปรแกรมเพิ่มบน server เลย
 2. เครื่อง client ที่ต้องการใช้บริการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลต้องมีโปรแกรมที่เหมาะสมในการติดต่อ server
 3. โปรแกรม scp เป็นโปรแกรมใช้ถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลที่ติดตั้งมาพร้อมลินุกซ์อยู่แล้ว
 4. ไปที่เครื่องลินุกซ์ client คัดลอกข้อมูลไปยัง server ด้วยโปรแกรม scp
  ใช้ตัวอย่างรูปแบบคำสั่งว่า  scp -r /boot mama@10.2.3.4:/tmp  โดย -r  หมายถึงให้คัดลอก sub-directory ไปด้วย, /boot คือ directory ของต้นทางที่ต้องการคัดลอก,
  mama@10.2.3.4/tmp คือ mama เป็นชื่อ user ที่ใช้ login, 10.2.3.4 คือเลข ip ของ server, /tmp คือ directory ของปลายทางที่จะเอาข้อมูลไปใส่
  เมื่อป้อนคำสั่งแล้ว โปรแกรมจะแสดงข้อความให้ป้อนรหัสผ่าน ก็ให้ป้อนรหัสผ่านของ mama เข้าไป หากถูกต้องระบบจะเริ่มทำการคัดลอกจนเสร็จ
 5. ไปที่ server ดูผลงานการคัดลอกด้วยคำสั่ง ls -ld /tmp/* ได้ผลมี directory ชื่อ  /tmp/boot ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ตามคำสั่งที่ส่งผ่าน scp
 6. มีโปรแกรม scp ที่ทำงานบน MS WINDOWS ให้ดาวน์โหลดโปรแกรมได้จากเวบ http://ftp.psu.ac.th/pub/putty/latest/x86/pscp.exe
 7. การใช้โปรแกรม pscp ก็มีรูปแบบทำนองเดียวกับเพียงแต่ต้องจัดค่าให้ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น pscp c:\windows\*.ini mama@10.2.3.4:/tmp
 8. โปรแกรม filezilla เป็นโปรแกรมใช้ถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลแบบ GUI มีทั้งรุ่นใช้งานบนลินุกซ์และ MS WINDOWS
 9. บนลินุกซ์ client ต้องทำงานเป็น GUI ก่อน แล้วติดตั้งโปรแกรม fiezilla ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install filezilla
 10. เปิดโปรแกรม filezilla ด้วยการเปิด terminal แล้วเรียกคำสั่ง filezilla ได้หน้าต่างโปรแกรม FileZilla ขึ้นมา
  ช่อง Host: ให้ป้อนเลข ip หรือชื่อของ server, ช่อง Usernames: ให้ป้อน login, ช่อง Password: ให้ป้อนรหัสผ่าน, ช่อง Port ให้ใส่ตัวเลขว่า 22 
  แล้วคลิกปุ่ม Quickconnect   หากรหัสผ่านถูกต้อง โปรแกรมก็จะแสดงรายการแฟ้มออกมา
  ด้านซ้าย Local site: เป็นพื้นที่ของฝั่ง client ส่วนด้านขวา Remote site: เป็นพื้นที่ของฝั่ง server
  หากอยู่ฝั่ง client เมื่อเลือกแฟ้มแล้วคลิกเมาส์ปุ่มขวามีหัวข้อ Upload ให้เลือก
  แต่ถ้าอยู่ฝั่ง server เมื่อเลือกแฟ้มแล้วคลิกเมาส์ปุ่มขวามีหัวข้อ Download ให้เลือก
 11. บน MS WINDOWS client ให้ดาวน์โหลดโปรแกรม filezilla ได้จากเวบ โปรแกรมถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล  การใช้งานก็ทำนองเดียวกับ filezilla บนลินุกซ์