ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 21-12-2552

ดูแลโดย WIPATโดยสรุปประเด็นสำคัญบทกำหนดโทษมีดังนี้


 1. ผู้ใช้
  - ใช้เองส่วนตัว  ปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท
  - ใช้ในธุรกิจ จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 4 ปี หรือปรับตั้งแต่ 100,000 ถึง 800,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ


 2. ผู้แจกหรือขาย
  - แจก ปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท
  - ขาย   จำคุกตั้งแต่ 3 เดือน ถึง 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 ถึง 400,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 3. ผู้บริหารองค์กร
  - ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำผิด  ยกเว้นพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้รู้เห็นด้วยเวบที่น่าสนใจ