ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม

จาก Wiki Opensource

ฉัตรชัย จันทร์พริ้ม

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ. หาดใหญ่

จ. สงขลา

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ใช้งาน Linux มาตั้งแต่ kernel เวอร์ชัน 0.9.15

Linux distribution แรกที่ได้ใช้งานจริงจังคือ LGX ของ Yggdrasil (ซึ่งน่าจะเป็นเจ้าแรกที่ distribute ผ่าน CDROM)

ไม่ได้ SLS Linux เพราะสมัยนั้น PSU มี internet link ที่ speed 9600 bps ถ้าจะ download disk image (ซึ่งหมายถึง

floppy disk image 1.44M ต่อแผ่น) ได้ครบพอที่จะติดตั้งได้ก็คงหลายสัปดาห์