ติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่  23-08-2553

ดูแลโดย WIPAT


 • เป็นเพียงทดสอบการติดตั้งเท่านั้น
 • ทดสอบกับวินโดวส์ 7 PRO 32 bit
 • hard disk ต้องไม่เคยติดตั้งมาก่อน
 • ตัวอย่างนี้สร้าง parition สำหรับ drive C: ขนาด 30 GB


 1. ให้สร้าง partition บน hard disk นี้ก่อน อย่าใช้แผ่น MS windows 7 ในการสร้าง partition  เพราะจะถูกสร้าง hidden partiton ไว้ 100 MB

  ให้สร้าง partition จากแผ่นลินุกซ์ sysresccd ตามคำแนะนำในเวบ การจัดการ partition disk ด้วย sysresccd
  หลังจากเรียกโปรแกรมคำสั่งว่า gparted แล้วได้หน้าต่าง  /dev/sda - GParted
  ให้เลือกเมนู Device -> Create Partition Table ...  ได้หน้าต่าง Create partition table on /dev/sda
  ให้ยังคงเลือกเป็น MS-DOS partition table แล้วคลิกปุ่ม Apply
  ได้กลับมาที่หน้าต่างเดิม /dev/sda - GParted ให้เลื่อนลงไปเลือก Partition ที่เป็น unallocated จะเปลี่ยนเป็นแถบสีขึ้นมา
  เลือกเมนู Partition -> New  ได้หน้าต่าง Create new Partition ขึ้นมา
  ที่ช่อง New Size (MiB): เปลี่ยนค่าให้เป็นประมาณ 30000  ที่ช่อง Create as: ยังคงให้เป็น Primary Partition
  ที่ช่อง File system: เปลี่ยนให้เป็น ntfs แล้วคลิกปุ่ม Add
  ได้กลับมาที่หน้าต่างเดิม /dev/sda - GParted เลือกเมนู Edit -> Apply All Operations
  ได้หน้าต่างถามว่า Apply operation to all devices?  ให้เลือกคลิกปุ่ม Apply
  ได้หน้าต่าง Apply pending operations ระบบจะเริ่มจัดการ partition ให้รอสักครู่ จนกว่าหน้าจอจะหยุด
  และแสดงข้อความว่า All operations successfully completed ให้คลิกปุ่ม Close
  ได้กลับมาที่หน้าต่างเดิม /dev/sda - GParted  ให้ออกจากโปรแกรมด้วยการเลือกเมนู GParted -> Quit
  เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการสร้าง partition ให้ปิด power ของเครื่อง PC ได้เลย

 2. ต่อไปจัดการให้ PC บูทด้วยแผ่นดีวีดีวินโดวส์ 7 PRO 32 bit
  ได้ข้อความว่า Windows is loading files... รอสักครู่ ได้ข้อความ Starting Windows
  รออีกสักครู่จนได้หน้าต่าง Install Windows ที่ช่อง Language to install: ยังคงให้เป็น English
  ที่ช่อง Time and currency format: ให้เปลี่ยนเลือกเป็น Thai(Thailand)
  ที่ช่อง Keyboard or input method: ยังคงให้เป็น US  แล้วคลิกปุ่ม Next
  หน้าตาจะเปลี่ยนไป ให้คลิกปุ่ม Install Now ได้เลย

  จะได้ข้อความว่า Setup is starting รอสักครู่ ได้หน้าต่าง Install Windows ใหม่
  ที่ขั้นตอน Please read the license terms ให้ติ๊กเครื่องหมายถูกที่ช่อง I accept the license terms แล้วคลิกปุ่ม Next
  ที่ขั้นตอน Which type of installation do you want? ให้เปลี่ยนไปคลิกเลือก Custom (Advanced)
  ที่ขั้นตอน Where do you want to install Windows? ให้ยังคงเป็น Disk 0 Partition 1 แล้วคลิกปุ่ม Next
  ที่ขั้นตอน Installing Windows... ให้รอๆๆ ไปเรื่อยๆ  ระหว่างการติดตั้ง จะมีการ reboot PC จำนวน 2 รอบ

  รอจนได้หน้าต่าง Set Up Windows ที่ช่อง Type a username ให้ตั้งชื่อผู้ใช้เป็นภาษาอังกฤษตามใจชอบ แล้วคลิกปุ่ม Next
  ที่ขั้นตอน Set a password for your account ไม่ต้องทำอะไร ให้คลิกปุ่ม Next ได้เลย
  ที่ขั้นตอน Help protect your computer and improve Windows automatically ให้เปลี่ยนไปคลิกปุ่ม Ask me later
  ที่ขั้นตอน Review your time and date settings ให้ตรวจสอบ/ปรับปรุง วันที่/เวลา ให้ถูกต้อง
  ช่อง Timezone: ให้ยังคงเป็น (UTC+07:00) Bangkok,Hanoi,Jarkata แล้วคลิกปุ่ม Next
  ระบบจะทำงานต่อและปรับแต่งจนได้ desktop ของ windows พร้อมใช้งาน