ติดตั้ง debmirror บน ubuntu

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 28-12-2554

ดูแลโดย WIPAT


 • ใช้ในการสร้าง ubuntu mirror ของตนเอง
 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04


 1. ติดตั้งด้วยคำสั่ง  sudo apt-get install debmirror

 2. ตัวอย่างคำสั่งในการสร้างพื้นที่เพื่อ mirror มาเก็บไว้ใน /var/www/ubuntu ใช้คำสั่งว่า
  sudo mkdir -p /var/www/ubuntu

 3. ตัวอย่างการดึงข้อมูลมาจาก http://ftp.psu.ac.th/pub/ubuntu มาเก็บไว้ที่ /var/www/ubuntu

  เลือกเฉพาะรุ่น lucid(10.04) , ไม่เอา source  ใช้คำสั่งว่า
  sudo debmirror --nosource -a i386,amd64 -d lucid,lucid-backports,lucid-proposed,lucid-security,lucid-updates -s main,multiverse,restricted,universe  -v -h ftp.psu.ac.th -r /pub/ubuntu --ignore-release-gpg --passive --method=http /var/www/ubuntu