ติดตั้ง pGina

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ  01-02-2555

ดูแลโดย WIPAT


 • ติดตั้ง pGina เพื่อเป็นหน้าต่าง ให้ user logon ไม่ต้องใช้ของที่ติดมากับวินโดวส์
 • ตั้งระบบให้ authen กับ radius server
 • ต้นฉบับจาก http://www.pgina.org


 1. บนวินโดวส์  7 ต้องใช้ pGina ตั้งแต่รุ่น 2.x ขึ้นไป ทำดังนี้
  ดาวน์โหลดแฟ้มได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/pgina/pGina%202.1.1%20x86%20x64.exe

  ขั้นตอนติดตั้งหน้าต่าง Install Language ยังคงเลือกให้เป็น English แล้วคลิกปุ่ม OK
  ขั้นตอน License Agreement  ให้เปลี่ยนไปติ๊กเลือก I accepted the terms of the License Agreement แล้วคลิกปุ่ม Next >
  ขั้นตอน Choose Install Location ให้ยังคงเป็น C:\Program Files\pGina แล้วคลิกปุ่ม Next >
  ขั้นตอน Choose Components ไม่ต้องปรับแต่งอะไร ให้คลิกปุ่ม Next > ได้เลย
  ขั้นตอน Confirm Installation Settings ให้คลิกปุ่ม Install 
  ได้หน้าต่างเตือนยืนยันการติดตั้ง ให้คลิกปุ่ม Yes
  ระบบจะเริ่มติดตั้ง รอสักครู่ จนได้หน้าต่าง Completing the pGina...
  ไม่ต้องติ๊กช่อง Configure pGina แล้วให้คลิกปุ่ม Finish  เป็นอันเสร็จการติดตั้ง pGina
 2. บนวินโดวส์  XP ต้องใช้ pGina รุ่น 1.8.x  ทำดังนี้
  ดาวน์โหลดแฟ้มได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/pgina/pGina-1.8.8-x86-installer.exe

  ขั้นตอน Welcome to the pGina Setup ... ให้คลิกปุ่ม Next >
  ขั้นตอน License Agreement  ให้เปลี่ยนไปติ๊กเลือก I accepted the agreement แล้วคลิกปุ่ม Next >
  ขั้นตอน Select Destination Location ให้ยังคงเป็น c:\pGina  แล้วคลิกปุ่ม Next >
  ขั้นตอน Select Components ไม่ต้องปรับแต่งอะไร ให้คลิกปุ่ม Next > ได้เลย
  ขั้นตอน Seclect Start Menu Folder ให้ยังคงเป็น pGina แล้วคลิกปุ่ม Next >
  ขั้นตอน Ready to Install ให้คลิกปุ่ม Install 
  ระบบจะเริ่มติดตั้ง รอสักครู่ จนได้หน้าต่าง Completing the pGina...
  ไม่ต้องติ๊กทั้งช่อง View the changes file และช่อง Configure pGina Now ...แล้วให้คลิกปุ่ม Finish  เป็นอันเสร็จการติดตั้ง pGina
 3. ติดตั้ง radius plugin ทำดังนี้
  ดาวน์โหลดแฟ้มได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/pgina/RADIUSplugin-0.3-x86.exe

  ขั้นตอน Welcome RADIUSplugin ... ให้คลิกปุ่ม Next >
  ขั้นตอน License Agreement  ให้เปลี่ยนไปติ๊กเลือก I accepted the agreement แล้วคลิกปุ่ม Next >
  ขั้นตอน Select Destination Location ให้ยังคงเป็น C:\Program Files\pGina\plugins\RADIUS แล้วคลิกปุ่ม Next >
  ขั้นตอน Seclect Start Menu Folder ให้ยังคงเป็น pGina\RADIUSplugin แล้วคลิกปุ่ม Next >
  ขั้นตอน Ready to Install ให้คลิกปุ่ม Install 
  ระบบจะเริ่มติดตั้ง รอสักครู่ จนได้หน้าต่าง Completing the pGina...
  ไม่ต้องติ๊กช่อง View RADIUSplugin.txt แล้วให้คลิกปุ่ม Finish  เป็นอันเสร็จการติดตั้ง RADIUSplugin
 4. บนวินโดวส์ 7 ตั้งค่า pGina ให้ใช้ RADIUS plugin ทำดังนี้

  สั่งทำงาน start -> All Programs -> pGina -> Confiure pGina
  หากมีหน้าต่าง Warning:... เป็นการฟ้องปัญหา locale  ไม่ต้องทำอะไร ให้คลิกปุ่ม OK เลย
  ได้หน้าต่าง pGina Configuration
  ที่ด้านซ้ายให้เลื่อนไปเลือก Logon Window
  ไปที่ด้านขวาให้ติ๊กเลือกอันเดียวคือ Disable the built-in Credential Provider ...  จะได้หน้าต่างถามยืนยัน ให้คลิกปุ่ม Yes

  ที่ด้านซ้ายให้เลื่อนไปเลือก Profile ไปที่ด้านขวาให้ติ๊กเลือก Keep user profiles ..
  และไม่ต้องติ๊กเลือก Replace plugin authenticated ...

  ที่ด้านซ้ายให้เลื่อนไปเลือก Plugin ไปที่ด้านขวาให้คลิกปุ่ม Browse
  ได้หน้าต่างเลือกแฟ้ม ให้คลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ RADIUS แล้วเข้าไปเลือกแฟ้ม RADIUSplugin.dll  แล้วคลิกปุ่ม Open
  กลับมาหน้าต่างเดิมให้คลิกปุ่ม Configure ได้หน้าต่าง Pgina Radius Plugin Configuration
  ที่ช่อง Server 1: ให้แก้ไขเป็นชื่อหรือเลข ip ของ radius server 
  ที่ช่อง Port (auth.):  ไม่ต้องแก้ไขอะไร
  ที่ช่อง Secret: ให้แก้ไขเป็น secret key ที่ใช้กับ radius server
  เลื่อนลงมาที่ส่วนของ Configuration ด้านขวา ให้ติ๊กเลือก Do RADIUS accounting แล้วคลิกปุ่ม OK
  ได้หน้าต่างถามยืนยัน ให้คลิกปุ่ม OK
 5. บนวินโดวส์ XP ตั้งค่า pGina ให้ใช้ RADIUS plugin จะมีเมนูเป็นภาษาไทย ทำดังนี้

  สั่งทำงาน start -> All Programs -> pGina -> Configuration Tool
  ได้หน้าต่าง "ปรับแต่ง pGina"  ให้เลือกแถบ "ปลั๊กอิน"  ให้คลิกปุ่ม "เลือกอ่าน"
  ได้หน้าต่างเลือกแฟ้ม ให้เปลี่ยนไปเลือกที่โฟลเดอร์ C:\Program Files\pGina\plugins\RADIUS
  แล้วเข้าไปเลือกแฟ้ม RADIUSplugin.dll  แล้วคลิกปุ่ม Open
  ต่อไปให้คลิกปุ่ม "ปรับแต่ง" ได้หน้าต่าง Pgina Radius Plugin Configuration
  ที่ช่อง Server 1: ให้แก้ไขเป็นชื่อหรือเลข ip ของ radius server 
  ที่ช่อง Port (auth.):  ไม่ต้องแก้ไขอะไร
  ที่ช่อง Secret: ให้แก้ไขเป็น secret key ที่ใช้กับ radius server
  เลื่อนลงมาที่ส่วนของ Configuration ด้านขวา ให้ติ๊กเลือก Do RADIUS accounting แล้วคลิกปุ่ม OK
  ได้หน้าต่างถามยืนยัน ให้คลิกปุ่ม OK
 6. ทำแค่นี้แล้วจัดการรึบูท PC ใหม่ ทดสอบผลได้เลย