ติดตั้ง phpmyadmin

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2 ส.ค. 2551

ดูแลโดย WISIT 1. ก่อนการติดตั้ง phpmyadmin ต้องติดตั้ง mysql-server ก่อน (sudo apt-get install mysql-server)
 2. ติดตั้ง phpmyadmin ด้วยคำสั่ง  sudo apt-get install phpmyadmin
 3. จะมี menu ขึ้นมาให้เลือก apache2 (กด spacebar แล้วกด enter) รอจนเสร็จ
 4. เรียกใช้งาน http://xx.xx.xx.xx/phpmyadmin
 5. เสร็จแล้วครับ • ทดสอบกับ ubuntu 8.10
  * ต้นฉบับข้อมูลอยู่ที่ http://www.phpmyadmin.net


 1.   ก่อนการติดตั้ง phpmyadmin ต้องติดตั้ง mysql-server ก่อน (sudo apt-get install mysql-server)
 2.   ติดตั้ง phpmyadmin ด้วยคำสั่ง sudo apt-get install phpmyadmin
 3.   จะมี menu ขึ้นมาให้เลือก apache2 (กด spacebar แล้วกด enter) รอจนเสร็จ
 4.   พิมพ์  sudo ln -s /usr/share/phpmyadmin /var/www/phpmyadmin
 5.   เรียกใช้งาน http://xx.xx.xx.xx/phpmyadmin
 6.    เสร็จแล้วครับ