หน้าที่มีรุ่นปรับปรุงน้อยสุด

จาก Wiki Opensource

ด้านล่างแสดงมากสุด 50 ผลลัพธ์ ในพิสัย #1 ถึง #50

ดู (ก่อนหน้า 50 | ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. โปรแกรมทำสำเนาฮาร์ดดิสก์ ทางเลือกไม่ใช้ Ghost‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 2. ติดตั้ง debconf-utils บน ubuntu 16.04 server‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 3. LinuxA05‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 4. ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 5. Copy ไฟล์จำนวนมากไม่เขียนทับไฟล์ซ้ำ‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 6. ขั้นตอนการปรับแต่ง Incoming Gateway - WUNCA‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 7. คำแนะนำการใช้ Pinguy Builder แทนโปรแกรมชื่อ Remastersys‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 8. Linux07‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 9. WUNCA26PSU-netdrive05‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 10. RrdtoolForDummy‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 11. WS-LSA2-03-2‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 12. ติดตั้ง subversion บน ubuntu‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 13. Default destination recipient limit‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 14. วิธีติดตั้ง VMWare MKS Plugin ใน Firefox บน Ubuntu‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 15. ติดตั้ง thunderbird บน ubuntu‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 16. LinuxA06‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 17. เทคนิคการเปลี่ยนชื่อแฟ้มจาก uppercase เป็น lowercase‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 18. เอกสารเกี่ยวกับ linux‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 19. เทคนิคยืนยันตัวตนกับ PSU login โดยการใช้ shell script (link)‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 20. Case 003: ดัก URL แบบสุ่ม‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 21. Linux19‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 22. Howto setup nfs and mount‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 23. WS-LSA1-12-2‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 24. กิจกรรมปี 2552‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 25. WS-LSA2-05-3‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 26. LinuxA07‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 27. WUNCA26PSU-netdrive07‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 28. E2fsck ตรวจสอบ harddisk‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 29. วิบูลย์ วราสิทธิชัย‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 30. Linuxadmin12‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 31. ติดตั้ง jperf บน ubuntu‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 32. การติดตั้ง ATI Driver (ATI Radeon X2300)‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 33. ติดตั้ง phpPykotaAdmin บน ubuntu‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 34. โปรแกรมบริหารโครงการ‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 35. โปรแกรมซ่อมแซม network‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 36. Turn-off-bluetooth‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 37. วิธีแก้ไข เครื่อง PC ใหม่ พบ No ethernet interfaces ทำให้ clone ไม่ได้‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 38. ข้อกำหนดการทำ LAB การจัดการ Mail Management งาน WUNCA‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 39. ติดตั้ง ubuntu 18.04 server‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 40. WUNCA26PSU-netdrive08‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 41. WS-LSA1-07-1‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 42. Linux21‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 43. เทคนิคการสร้าง floppy disk image ด้วย linux‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 44. วิธีการตั้งค่า Lancard ให้กำหนดค่า ip address แบบ Static IP‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 45. การตั้งค่าแบบ Static IP Address บน ubuntu 18.04 server‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 46. การ start service บน ubuntu 16.04 server‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 47. Linux22‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 48. Cyrus-imapd‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 49. Backup and restore LXD บน ubuntu 18.04 server‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)
 50. การปิด/เปิด autoplay‏‎ (2 รุ่นปรับปรุง)

ดู (ก่อนหน้า 50 | ถัดไป 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)