ป้ายกำกับ

จาก Wiki Opensource

หน้านี้แสดงรายการและความหมายของป้ายกำกับต่างๆ ที่ซอฟต์แวร์อาจจะใช้ทำเครื่องหมายกำกับการแก้ไข

ชื่อป้ายกำกับสิ่งที่แสดงในรายการการเปลี่ยนแปลงคำอธิบายความหมายโดยละเอียดแหล่งที่มาเปิดใช้งานหรือไม่การเปลี่ยนแปลงที่มีป้ายนี้กำกับ
mw-contentmodelchangecontent model changeEdits that change the content model of a pageนิยามโดยส่วนขยายใช่0 การเปลี่ยนแปลง