สิทธิกลุ่มผู้ใช้

จาก Wiki Opensource

ด้านล่างเป็นรายการกลุ่มผู้ใช้ที่นิยามบนวิกินี้ และสิทธิการเข้าถึงที่เกี่ยวข้อง อาจมีสารสนเทศเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิหนึ่ง ๆ

คำอธิบาย:

 • สิทธิที่ได้รับแต่งตั้ง
 • สิทธิที่ถูกเพิกถอน
กลุ่มสิทธิ
(ทั้งหมด)
 • ดูข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อจริง) (viewmyprivateinfo)
 • ดูรายการเฝ้าดูของคุณ (viewmywatchlist)
 • สร้างหน้า (ที่ไม่ใช่หน้าอภิปราย) (createpage)
 • สร้างหน้าอภิปราย (createtalk)
 • อ่านหน้า (read)
 • แก้ไขการตั้งค่าของคุณ (editmyoptions)
 • แก้ไขข้อมูลส่วนตัวของคุณ (เช่น ที่อยู่อีเมล ชื่อจริง) (editmyprivateinfo)
 • แก้ไขรายการเฝ้าดูของคุณ หมายเหตุว่า บางปฏิบัติการจะยังเพิ่มหน้าแม้ปราศจากสิทธินี้ (editmywatchlist)
 • แก้ไขไฟล์จาวาสคริปต์ผู้ใช้ของคุณเอง (editmyuserjs)
 • แก้ไขไฟล์ซีเอสเอสผู้ใช้ของคุณเอง (editmyusercss)
 • ใช้การเขียนเอพีไอ (writeapi)
ผู้ใช้ทั่วไป
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ" (editsemiprotected)
 • ไม่ได้รับผลจากขีดจำกัดอัตรายึดเลขที่อยู่ไอพี (autoconfirmed)
บอต
(รายการสมาชิก)
 • กำหนดเป็นกระบวนการอัตโนมัติ (bot)
 • หากไม่มีการแก้ไขเล็กน้อยในหน้าอภิปรายจะทำให้การแจ้งข้อความใหม่ปรากฏ (nominornewtalk)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ" (editsemiprotected)
 • ใช้การเขียนเอพีไอ (writeapi)
 • ใช้ข้อจำกัดที่สูงขึ้นในคำสั่งเอพีไอ (apihighlimits)
 • ให้ทำเครื่องหมายการแก้ไขของตนเองเป็นตรวจสอบแล้วอัตโนมัติ (autopatrol)
 • ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางจากหน้าต้นทางเมื่อย้ายหน้า (suppressredirect)
 • ไม่ได้รับผลจากขีดจำกัดอัตรายึดเลขที่อยู่ไอพี (autoconfirmed)
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง
(รายการสมาชิก)
 • แก้ไขสิทธิผู้ใช้ทั้งหมด (userrights)
 • ไม่ได้รับผลกระทบจากขีดจำกัดอัตรา (noratelimit)
ผู้ดูแลระบบ
(รายการสมาชิก)
 • Create and (de)activate tags (managechangetags)
 • Delete tags from the database (deletechangetags)
 • Merge users (usermerge)
 • กู้คืนหน้า (undelete)
 • ค้นหาหน้าที่ถูกลบ (browsearchive)
 • ดูข้อความที่ถูกลบและการเปลี่ยนแปลงระหว่างรุ่นที่ถูกลบ (deletedtext)
 • ดูรายการหน้าที่ไม่มีผู้เฝ้าดู (unwatchedpages)
 • ดูหน่วยประวัติที่ถูกลบ โดยไม่มีข้อความที่เกี่ยวข้อง (deletedhistory)
 • ทำเครื่องหมายการย้อนกลับฉุกเฉินว่าเป็นการแก้ไขโดยบอต (markbotedits)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขของผู้อื่นว่าตรวจสอบแล้ว (patrol)
 • นำเข้าหน้าจากวิกิอื่น (import)
 • นำเข้าหน้าจากไฟล์ที่อัปโหลด (importupload)
 • บล็อกผู้ใช้มิให้ส่งอีเมล (blockemail)
 • บล็อกมิให้ผู้ใช้อื่นแก้ไข (block)
 • บันทึกทับไฟล์บนคลังร่วมสื่อท้องถิ่น (reupload-shared)
 • บันทึกทับไฟล์เดิม (reupload)
 • ปลดบล็อกตนเอง (unblockself)
 • ย้อนการแก้ไขของผู้ใช้ล่าสุดที่แก้ไขหน้าเฉพาะอย่างรวดเร็ว (rollback)
 • ย้ายหน้า (move)
 • ย้ายหน้าผู้ใช้หลัก (move-rootuserpages)
 • ย้ายหน้าพร้อมหน้าย่อย (move-subpages)
 • ย้ายไฟล์ (movefile)
 • รวมประวัติหน้า (mergehistory)
 • ลบหน้า (delete)
 • ลบหน้าที่มีประวัติใหญ่ (bigdelete)
 • สร้างบัญชีผู้ใช้ใหม่ (createaccount)
 • อัปโหลดไฟล์ (upload)
 • เปลี่ยนชื่อหน้าหมวดหมู่ (move-categorypages)
 • เปลี่ยนระดับการล็อกและแก้ไขหน้าที่ถูกล็อกแบบต่อเรียง (protect)
 • เลี่ยงการบล็อกเลขที่อยู่ไอพี บล็อกอัตโนมัติ และบล็อกช่วง (ipblock-exempt)
 • แก้ไขหน้า (edit)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ดูแลระบบ" (editprotected)
 • แก้ไขหน้าที่ถูกล็อกในฐานะ "อนุญาตเฉพาะผู้ใช้ยืนยันอัตโนมัติ" (editsemiprotected)
 • แก้ไขอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (editinterface)
 • แก้ไขไฟล์ CSS ของผู้ใช้อื่น (editusercss)
 • แก้ไขไฟล์จาวาสคริปต์ของผู้ใช้อื่น (edituserjs)
 • ใช้ข้อจำกัดที่สูงขึ้นในคำสั่งเอพีไอ (apihighlimits)
 • ให้ทำเครื่องหมายการแก้ไขของตนเองเป็นตรวจสอบแล้วอัตโนมัติ (autopatrol)
 • ไม่สร้างหน้าเปลี่ยนทางจากหน้าต้นทางเมื่อย้ายหน้า (suppressredirect)
 • ไม่ได้รับผลกระทบจากขีดจำกัดอัตรา (noratelimit)
 • ไม่ได้รับผลจากขีดจำกัดอัตรายึดเลขที่อยู่ไอพี (autoconfirmed)
ผู้ใช้
(รายการสมาชิก)
 • Add and remove arbitrary tags on individual revisions and log entries (changetags)
 • Apply tags along with one's changes (applychangetags)
 • ทำเครื่องหมายการแก้ไขเป็นการแก้ไขเล็กน้อย (minoredit)
 • บันทึกทับไฟล์บนคลังร่วมสื่อท้องถิ่น (reupload-shared)
 • บันทึกทับไฟล์เดิม (reupload)
 • ย้ายหน้า (move)
 • ย้ายหน้าผู้ใช้หลัก (move-rootuserpages)
 • ย้ายหน้าพร้อมหน้าย่อย (move-subpages)
 • ย้ายไฟล์ (movefile)
 • ล้างแคชของเว็บไซต์โดยไม่ยืนยัน (purge)
 • สร้างหน้า (ที่ไม่ใช่หน้าอภิปราย) (createpage)
 • สร้างหน้าอภิปราย (createtalk)
 • ส่งอีเมลหาผู้ใช้อื่น (sendemail)
 • อัปโหลดไฟล์ (upload)
 • อ่านหน้า (read)
 • เปลี่ยนชื่อหน้าหมวดหมู่ (move-categorypages)
 • แก้ไขตัวแบบเนื้อหาของหน้า (editcontentmodel)
 • ใช้การเขียนเอพีไอ (writeapi)

การจำกัดเนมสเปซ

เนมสเปซสิทธิอนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไข
มีเดียวิกิ
 • แก้ไขอินเตอร์เฟซผู้ใช้ (editinterface)