สถิติ

จาก Wiki Opensource
สถิติหน้า
หน้าเนื้อหา547
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
959
ไฟล์ที่อัปโหลด110
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง Wiki Opensource10,637
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย11.09
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน14
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
1
บอต (รายการสมาชิก)3
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)4
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)4
View statistics
Views total1,965,949
Views per edit184.82
Most viewed pages
หน้าหลัก128,833
PSU-Open-server93,293
การติดตั้งและใช้งาน PSU12-Sritrang51,641
Ubuntu43,812
เตรียมต้นฉบับ Windows สำหรับ cloning36,738
Scripts29,244
PSU-ossf27,504
Free-software24,536
Mail-system22,570
Ubuntu160415,740