สถิติ

จาก Wiki Opensource
สถิติหน้า
หน้าเนื้อหา553
หน้า
(หน้าทั้งหมดในวิกินี้ รวมทั้งหน้าพูดคุย หน้าเปลี่ยนทาง เป็นต้น)
972
ไฟล์ที่อัปโหลด110
สถิติการแก้ไข
การแก้ไขหน้านับแต่ก่อตั้ง Wiki Opensource10,773
การแก้ไขต่อหน้าเฉลี่ย11.08
สถิติผู้ใช้
ผู้ใช้ลงทะเบียน14
ผู้ใช้ที่ยังมีความเคลื่อนไหว (รายการสมาชิก)
(ผู้ใช้ที่ดำเนินปฏิบัติการในช่วง 30 วันหลังสุด)
1
บอต (รายการสมาชิก)3
ผู้ดูแลระบบ (รายการสมาชิก)4
ผู้ดูแลสิทธิแต่งตั้ง (รายการสมาชิก)4
View statistics
Views total2,656,087
Views per edit246.55
Most viewed pages
หน้าหลัก182,188
PSU-Open-server108,288
การติดตั้งและใช้งาน PSU12-Sritrang60,145
Ubuntu54,596
เตรียมต้นฉบับ Windows สำหรับ cloning44,053
Scripts40,589
PSU-ossf39,654
Free-software32,410
Mail-system24,825
Ubuntu160419,856