รุ่น

จาก Wiki Opensource

สัญญาอนุญาตมีเดียวิกิ

ซอฟต์แวร์ที่ติดตั้ง

Entry point URLs

หน้าตาที่ติดตั้ง

ส่วนขยายเพิ่ม (extension) ที่ติดตั้ง

Installed libraries

<gallery>, <indicator>, <nowiki> และ <pre>anchorencode, basepagename, basepagenamee, bidi, canonicalurl, canonicalurle, cascadingsources, defaultsort, displaytitle, filepath, formatdate, formatnum, fullpagename, fullpagenamee, fullurl, fullurle, gender, grammar, int, language, lc, lcfirst, localurl, localurle, namespace, namespacee, namespacenumber, ns, nse, numberingroup, numberofactiveusers, numberofadmins, numberofarticles, numberofedits, numberoffiles, numberofpages, numberofpageviews, numberofusers, numberofviews, padleft, padright, pageid, pagename, pagenamee, pagesincategory, pagesize, plural, protectionexpiry, protectionlevel, revisionday, revisionday2, revisionid, revisionmonth, revisionmonth1, revisiontimestamp, revisionuser, revisionyear, rootpagename, rootpagenamee, special, speciale, subjectpagename, subjectpagenamee, subjectspace, subjectspacee, subpagename, subpagenamee, tag, talkpagename, talkpagenamee, talkspace, talkspacee, uc, ucfirst และ urlencode visited from 3.236.159.130