สถิติสื่อ

จาก Wiki Opensource

สถิติเกี่ยวกับประเภทไฟล์ที่อัปโหลด ซึ่งรวมเฉพาะรุ่นล่าสุดของไฟล์นั้น ไม่รวมไฟล์รุ่นเก่าหรือที่ถูกลบแล้ว

Office

MIME typePossible extensionsจำนวนไฟล์ขนาดรวม
application/pdf.pdf37 (33.6%)5,156,088 ไบต์ (4.92 เมกะไบต์; 54.1%)

Total file size for this section: 5,156,088 bytes (4.92 เมกะไบต์; 54.1%).

Bitmap images

MIME typePossible extensionsจำนวนไฟล์ขนาดรวม
image/png.png, .apng44 (40%)1,762,439 ไบต์ (1.68 เมกะไบต์; 18.5%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe29 (26.4%)2,609,734 ไบต์ (2.49 เมกะไบต์; 27.4%)

Total file size for this section: 4,372,173 bytes (4.17 เมกะไบต์; 45.9%).

All files

Total file size for all files: 9,528,261 bytes (9.09 เมกะไบต์).