สถิติสื่อ

จาก Wiki Opensource

สถิติเกี่ยวกับประเภทไฟล์ที่อัปโหลด ซึ่งรวมเฉพาะรุ่นล่าสุดของไฟล์นั้น ไม่รวมไฟล์รุ่นเก่าหรือที่ถูกลบแล้ว

Office

MIME typePossible extensionsจำนวนไฟล์ขนาดรวม
application/pdf.pdf36 (33%)4,027,022 ไบต์ (3.84 เมกะไบต์; 47.9%)

Total file size for this section: 4,027,022 bytes (3.84 เมกะไบต์; 47.9%).

Bitmap images

MIME typePossible extensionsจำนวนไฟล์ขนาดรวม
image/png.png, .apng44 (40.4%)1,762,439 ไบต์ (1.68 เมกะไบต์; 21%)
image/jpeg.jpeg, .jpg, .jpe29 (26.6%)2,609,734 ไบต์ (2.49 เมกะไบต์; 31.1%)

Total file size for this section: 4,372,173 bytes (4.17 เมกะไบต์; 52.1%).

All files

Total file size for all files: 8,399,195 bytes (8.01 เมกะไบต์).