ฟอนต์ไทย

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18-11-2554

ดูแลโดย WIPAT


 • ฟอนต์ภาษาไทย 13 ฟอนต์ราชการ
 • ต้นฉบับจาก SIPA http://www.sipa.or.th


คำแนะนำติดตั้งแบบง่ายๆทำดังนี้

 • ดาวโหลดแฟ้มจาก http://ftp.psu.ac.th/pub/thaifonts/sipa-fonts.zip แล้วแตกแฟ้มออกมา

 • บนวินโดวส์ ให้คัดลอกแฟ้มนามสกุล ttf ที่แตกออกมาไปใส่ไว้ที่โฟลเดอร์ C:\windows\fonts ได้เลย
  • ปัญหาบนวินโดวส์บางเครื่อง เขียนใส่โฟลเดอร์ C:\windows\fonts โดยตรงไม่ได้
   ให้แก้ไขโดยขยายแฟ้มออกมา แล้วเลืออกไฟล์ ttf ทั้งหมด แล้ว คลิกขวา (Right Click) จากนั้น เลือกเมนู Install

 • บน ubuntu ให้คัดลอกแฟ้มนามสกุล ttf ที่แตกออกมาไปใส่ไว้ในพื้นที่ /usr/share/fonts/truetype/thai

 • ดูเพิ่มเติมได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/thaifonts/