ศิริพงษ์ ศิริวรรณ

จาก Wiki Opensource

ศิริพงษ์ ศิริวรรณ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112

อีเมล์: --siripong.s (at) psu.ac.th. 01:48, 17 มกราคม 2557 (ICT)


- บันทึกเอกสารที่เกี่ยวกับระบบปฎิบัติการ Ubuntu

- บันทึกเอกสารวิธีการสำรอง metadata file ของ Google Drive กรณีที่ติดตั้ง Windows ใหม่