หัวข้ออบรมหลักสูตร linux admin

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 1-07-2555

ดูแลโดย WIBOON
เขียนครั้งแรกโดยคุณวิภัทร ศรุติพรหม

 • แค่ติดตั้ง MS WINDOWS 7 ได้ ก็หากินกับลินุกซ์ได้แล้ว
 • ให้เรียนแบบจำไปใช้หากินก่อน ค่อยเรียนแบบรู้จริงภายหลัง
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง หลักสูตรลินุกซ์วิชาชีพ และ linux professional


(ร่าง)หัวข้อหลักสูตร

 1. สถาปัตยกรรมของเครื่อง PC แบบ x86 เพื่อให้เข้าใจถึงว่า PC สามารถบูทได้ตามชนิดของสื่อที่บรรจุ software ระบบปฏิบัติการ เช่น  live CD , usb disk และ hard disk
 2. ลินุกซ์รุ่นต่างๆ เป็นเรื่องเกียวกับประวัติของลินุกซ์ และวิธีเลือกรุ่นในการใช้งาน
 3. โอเพนซอร์ส แนะนำประเภทของซอฟต์แวร์แยกตามการตลาดเป็นแบบโอเพนซอร์ส แบบฟรีแวร์ และแบบเชิงพานิชย์
 4. ลินุกซ์แบบ LIVE-CD แนะนำว่าระบบปฏิบัติการลินุกซ์มีรุ่นที่ถูกออกแบบมาให้ใช้กับเครื่องอ่านแผ่นซีดีได้โดยตรง ไม่จำเป็นต้องมี HARD DISK เช่น LINUX UBUNTU DESKTOP
 5. ลินุกซ์แบบ LIVE-USB แนะนำการสร้างลินุกซ์ LIVE-USB จากต้นฉบับลินุกซ์ LIVE-CD
 6. ลินุกซ์ UBUNTU DESKTOP แนะนำการติดตั้งลินุกซ์ UBUNTU DESKTOP ลงใน HARD DISK
 7. ลินุกซ์กู้ภัย แนะนำการใช้ลินุกซ์ที่ถูกออกแบบมาเน้นการเป็นเครื่องมือช่วยเหลือจัดการสำหรับช่างคอมพิวเตอร์ และรู้จักกับ BOOT LOADER
 8. จัดการ partition ของ hard disk แนะนำการจัดการ partition ของ hard disk เพื่อติดตั้งลินุกซ์และ MS WINDOWS
 9. ลินุกซ์ UBUNTU SERVER  แนะนำการติดตั้งลินุกซ์ UBUNTU SERVER ลงใน hard disk
 10. การใช้งานลินุกซ์  แนะนำการใช้งานลินุกซ์แบบย่อและใช้บ่อยในชีวิตประจำวัน
 11. การตั้งค่า network แนะนำการตั้งค่าต่างๆที่เกี่ยวกับ network
 12. การติดตั้งและปรับปรุงซอฟต์แวร์ แนะนำการติดตั้งและปรับปรุงซอฟต์แวร์
 13. การจัดทำบริการ ssh server แนะนำการจัดทำให้เข้าถึง linux server ผ่าน ssh จาก client ที่เป็น linux และ MS Windows
 14. การถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลผ่านเครือข่าย แนะนำเทคนิคการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล และติดต่อผ่าน network drive
 15. การติดตั้ง firewall แนะนำเทคนิคการติดตั้ง firewall สำหรับ server
 16. การจัดการ users และ groups แนะนำการสร้างบัญชีผู้ใช้
 17. การจัดการแฟ้มและกำหนดสิทธิ์ แนะนำระบบแฟ้มแบบ, การจัดการ และการกำหนดสิทธิ์
 18. การจัดพื้นที่แบ่งใช้ร่วมกันของผู้ใช้  แนะนำเทคนิคการจัดพื้นที่แบ่งใช้ร่วมกันของ user และ group ต่างๆ
 19. การจัดทำบริการ network drive แนะนำเทคนิคการทำให้ client ที่เป็น MS สามารถ map network drive ได้โดยไม่ต้องใช้ SAMBA
 20. การจัดทำบริการ web server แนะนำการติดตั้งโปรแกรม apache เพื่อทำเป็น web server
 21. การดูข้อมูลพื้นฐานที่มีผลต่อการทำงานของ server  แนะนำการอ่านค่าต่างๆที่สำคัญที่เป็นพื้นฐานและมีผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ server
 22. การสำรองข้อมูล แนะนำเทคนิคการสำรองข้อมูล
 23. การตั้งเวลาทำงาน แนะนำเทคนิคการตั้งเวลาให้ระบบทำงานโดยอัตโนมัติ
 24. การทำให้ server ส่งอีเมล์ออกได้ แนะนำเทคนิคการตั้งค่าให้ server สามารถส่งอีเมล์ออกได้
 25. การจัดการ GRUB boot loader แนะนำเทคนิคการจัดการเมนูของ GRUB boot loader และแก้ไขปัญหาลินุกซ์บูทไม่ขึ้น
 26. การจัดทำ ubuntu server แบบประหยัดค่าใช้จ่าย แนะนำการจัด server แบบประหยัดใช้งานได้จริง