หัวข้ออบรมหลักสูตร linux professional

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 05-03-2555

ดูแลโดย WIPAT


(ร่าง)หัวข้อหลักสูตร

 1. ข้อมูลของ hardware แนะนำข้อมูลและการติดต่อกับ hardware ของลินุกซ์
 2. โครงสร้างระบบแฟ้ม แนะนำสถาปัตยกรรมในการจัดการโครงสร้างระบบแฟ้มของลินุกซ์
 3. การใช้ command line แนะนำวิธีการใช้ลินุกซ์แบบ command line
 4. การจัดการแฟ้มข้อมูล แนะนำการจัดการแฟ้มข้อมูลของลินุกซ์
 5. การจัดการ process แนะนำการจัดการ process ของลินุกซ์
 6. การจัดการแฟ้มแบบ text แนะนำเทคนิคการจัดการที่เกี่ยวกับแฟ้มแบบ text
 7. ลินุกซ์เคอร์เนล เป็นความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับ linux kernel
 8. ขั้นตอนการบูทของลินุกซ์  แนะนำขั้นตอนตั้งแต่เริ่มเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์จนใช้งานลินุกซ์ได้
 9. การจัดการบัญชีผู้ใช้ แนะนำการจัดการบัญชีของ groups และ users
 10. การจัดการ network แนะนำการจัดการ network ของลินุกซ์
 11. ภาระงานของผู้ดูแลระบบ แนะนำภาระงานต่างๆของผู้ดูแลระบบ linux system admin