อำนาจ สุคนเขตร์

จาก Wiki Opensource

e-Book/e-Magazine ด้วย Magazine3 สไตล์ Freeware วันที่ 15 ก.ค.2556

1.Dowload [http://www.megazine3.de/tl_files/downloads/mz3v212/mz3_tool3.zip
2.เมื่อ Download เสร็จแล้วให้คลายไฟล์ mz3_tool3.zip ไปที่ C:\ebook
3.ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ mz3_tool3.exe รอจนกว่าจะแสดงหน้าจอเมนู ในครั้งแรกให้เลือก x กด Enter ออกจากเมนูก่อน
4.ลบไฟล์ PDF ที่อยู่ใน C:\ebook
5.แปลงไฟล์ต้นฉบับ e-Book/e-magazine ให้เป็นรูปแบบ PDF ด้วยโปรแกรม CutePDF
6.นำไฟล์ต้นฉบับ e-Book/e-Magazine ที่อยู่ในรูปแบบ PDF ไว้ใน C:\ebook
7.ดับเบิ้ลคลิ๊กไฟล์ mz3_tool3.exe อีกครั้งรอจนกว่าจะแสดงหน้าจอเมนู ให้เลือก s กด Enter เพื่อแสดง e-Book/e-Magazine ที่ได้