เทคนิคการจัดทำ ssh server ที่ authen ผ่าน radius

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 08-02-2555

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04
 • ใช้ PSU-radius ที่ติดตั้งลงบน server ตัวเดียวกันนี้เอง


 1. ต้องติดตั้ง PSU-radius server ก่อน ทำตามคำแนะนำบนเวบ ติดตั้ง psu-radius บน ubuntu
  ทดสอบดูว่าใช้งานได้ตามต้องการ
 2. ต่อไปติดตั้ง pam radius module  ด้วยคำสั่ง
  sudo apt-get install libpam-radius-auth
 3. แก้ไขแฟ้ม /etc/pam_radius_auth.conf  ไปบรรทัดประมาณที่ 25 ให้แก้ไขเป็นประมาณว่า
  # server[:port] shared_secret      timeout (s)
  127.0.0.1       testing123             10
  #other-server    other-secret       3
 4. แก้ไขแฟ้ม /etc/pam.d/sshd ไปบรรทัดประมาณที่ 11
  ให้แทรกบรรทัดข้อความเพิ่มว่า auth    sufficient      /lib/security/pam_radius_auth.so
  ที่ก่อนหน้าบรรทัดข้อความเดิมว่า @include common-auth 
  กลายเป็นตามตัวอย่างว่า
  # Standard Un*x authentication.
  auth    sufficient      /lib/security/pam_radius_auth.so
  @include common-auth
 5. ต้องสร้าง user บน server นี้ก่อน จึงจะสามารถใช้งานได้
  สมมติว่า user ชื่อ superman ใช้คำสั่งว่า sudo useradd -m -s /bin/bash superman
  ถ้าเป็น vip@gmail.com ก็ใช้คำสั่งว่า sudo useradd -m -s /bin/bash vip@gmail.com  (ต้องสร้างชื่อให้เต็มยศ)
 6. ทำแค่นี้ ลองทดสอบ ssh เข้ามาที่ server นี้ได้เลย สมมติ server ชื่อ myserver.domain
  ตัวอย่างคำสั่งการเข้าใช้ด้วย ssh บนลินุกซ์เช่น
  ssh superman@myserver.domain  หรือ ssh vip@gmail.com@myserver.domain