เปลี่ยนชื่อเครื่องคอมฯ

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 09-02-2555

ดูแลโดย  WIPAT


 • การเปลี่ยนชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ (rename computer name)
 • จุดประสงค์ เพื่อไม่ให้ ชื่อ เครื่อง ซ้ำกัน เวลา cloning เสร็จแล้ว โดยใช้ macaddress เป็น computer name


 1. ให้ login เข้าวินโดวส์ ด้วยสิทธิ์เป็น administrator ต้องตั้งรหัสผ่านด้วย
 2. ปรับแต่งวินโดวส์ดังนี้
  สั่ง RUN โปรแกรม control folders ได้หน้าต่าง Folder Options แถบ View ส่วนของ Advanced settings:
  ที่ช่อง Hidden files and folders ให้ติ๊กเลือกเป็น Show hidden files and foldes
  และอย่าติ๊กช่อง Hide extensions for known file types แล้วคลิก OK
 3. ดาวน์โหลดโปรแกรมจากเวบ http://ftp.psu.ac.th/pub/microsoft/rename2mac.vbs
  เอามาเก็บไว้ที่  c:\rename2mac.vbs ให้เรียบร้อยก่อน
 4. บนวินโดวส์ 7 ทำดังนี้  สั่ง RUN โปรแกรมคำสั่ง control schedtasks
  ได้หน้าต่าง Task Scheduler ที่ส่วนของ Actions ให้คลิกเลือก Create Task...
  ได้หน้าต่าง Create Task  คลิกแถบ General
  ที่ช่อง Name: ให้ป้อนชื่อตามใจชอบ ตัวอย่างนี้เป็น RenameComputer
  ที่ส่วนของ Security options ให้ติ๊กเลือกเฉพาะ Run whether user is logged on or not และ Run with higest privileges
  ที่ช่อง Configure for: ให้เลือกเปลี่ยนเป็น Windows 7
  คลิกแถบ Triggers ให้คลิกปุ่ม New... ได้หน้าต่าง New Trigger
  ช่อง Begin the task: ให้เลือกเปลี่ยนเป็น At startup แล้วคลิกปุ่ม OK
  คลิกแถบ Acitons ให้คลิกปุ่ม New..  ได้หน้าต่าง New Aciton
  ที่ช่อง Action: ยังคงเป็น  Start a program
  ที่ส่วนของ Settings  ช่อง Program/script: ให้ป้อนว่า cscript
  ที่ช่อง Add agrument(optional): ให้ป้อนว่า c:\rename2mac.vbs แล้วคลิกปุ่ม OK
  กลับมาที่หน้าต่าง Create Task  ให้คลิกปุ่ม OK ขั้นตอนทำเพียงแค่นี้
 5. บนวินโดวส์ Xp ทำดังนี้ สั่ง RUN โปรแกรมคำสั่ง control schedtasks 
  ได้หน้าต่าง Scheduled Tasks ไปบนพื้นที่ว่าง คลิกปุ่มขวาของเมาส์ เลือก New -> Scheduled Task -> จะได้ New Task
  ให้เปลี่ยนชื่อตามใจชอบ ตัวอย่างนี้เป็น RenameComputer
  เสร็จแล้วให้คลิกปุ่มขวาของเมาส์ ที่ RenameComputer  เลือก Properties
  ได้หน้าต่าง RenameComputer ขึ้นมาใหม่ ที่ช่อง Run: ให้ป้อนว่า cscript c:\rename2mac.vbs
  ที่ช่อง Run as: ใส่ administrator  แล้วคลิกปุ่ม  Set Password...
  ได้หน้าต่าง Set Password  ให้ป้อนรหัสผ่านของ administrator เหมือนกันทั้งช่อง Password: และ Confirm password: แล้วคลิกปุ่ม OK
  กลับมาที่หน้าต่างเดิม RenameComputer  ให้เลือกแถบ Schedule
  ที่ช่อง Schedule Task: ให้เลือกเปลี่ยนเป็น At system Startup แล้วคลิกปุ่ม OK ขั้นตอนทำเพียงแค่นี้
 6. แล้วให้รีบูท PC ใหม่ ทดสอบดูผลงานได้เลย การบูทครั้งแรกระบบจะเตรียมการเปลี่ยนชื่อให้
  ให้รีบูท PC นี้ซ้ำอีกครั้ง แล้ว PC ตัวนี้จะถูกเปลี่ยนให้เป็นชื่อเดียวกับเลข MAC address  ของ NIC ใน PC นี้