โปรแกรมถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 18-02-2564

ดูแลโดย WIBOON

เขียนครั้งแรกโดยคุณวิภัทร ศรุติพรหม

ฟรีแวร์ โปรแกรมสร้าง network drive SFTP Net Drive

 • ดาวน์โหลดโปรแกรมรุ่นล่าสุด Version 2.0.24 (5897 Kb) . Released on 10 April 2013. ได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/eldos/SftpNetDriveFree.exe
  (Version 1.0.19 (5668 Kb) Released on 11 June 2012. อยู่ในไดเรกทอรี 1.0.19)
 • ใช้งานเป็น network drive ผ่าน ssh server โดยไม่ต้องใช้ Microsoft network และ Windows server หรือ SAMBA
 • การใช้โปรแกรม SFTP Net Drive เมื่อได้หน้าต่างโปรแกรม SFTP Net Drive แล้ว ให้คลิกปุ่ม New Server...
 • ได้หน้าต่าง New Server ที่ช่อง Enter host name or IP address: ให้ป้อนชื่อ หรือ เลข IP ของ server แล้วคลิกปุ่ม OK
  ได้กลับมาหน้าต่างโปรแกรม SFTP Net Drive ที่ช่อง Port: ยังคงเป็น 22 เหมือนเดิม, ช่อง User Name: ให้ป้อน login ของ user,
  ให้คลิกช่อง Password: ป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้อง, ที่ช่อง Disk Letter: ให้เลื่อนเปลี่ยนเป็น drive ที่ต้องการ,
 • ต่อไปให้คลิกปุ่ม Server Settings..., ได้หน้าต่าง Server Settings for [...]
  ไปด้านขวา ส่วนของ Disk Root folder on the Server ให้คลิกเลือก User's home folder หรือ Server's root folder แล้วแต่ลักษณะงาน
  ไปด้านซ้าย Charset for intl. characters in file names ให้คลิกเลือก UTF-8
  ลงไปอีกนิด อย่าติ๊กเลือก Enable files information caching และอย่าติ๊กเลือก Enable file content caching
  แล้วคลิกปุ่ม OK
 • ได้กลับมาหน้าต่างโปรแกรม SFTP Net Drive ให้คลิกปุ่ม CONNECT ได้เลย
  ได้หน้าต่าง Server Key Validation ให้คลิกปุ่ม Accept รอสักครู่ MS WINDOWS ก็มี network drive นี้ให้ใช้งาน


โอเพนซอร์ส โปรแกรมถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล Filezilla client

 • ดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุดได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/filezilla/FileZilla_3.52.2_win64-setup.exe
 • มีทั้งบนวินโดวส์และลินุกซ์
 • ต้นฉบับจาก http://filezilla-project.org
 • การใช้โปรแกรม filezilla เมื่อได้หน้าต่างโปรแกรม FileZilla ขึ้นมาแล้ว
  ช่อง Host: ให้ป้อนเลข ip หรือชื่อของ server, ช่อง Usernames: ให้ป้อน login, ช่อง Password: ให้ป้อนรหัสผ่าน, ช่อง Port ให้ใส่ตัวเลขว่า 22
  แล้วคลิกปุ่ม Quickconnect หากรหัสผ่านถูกต้อง โปรแกรมก็จะแสดงรายการแฟ้มออกมา
  ด้านซ้าย Local site: เป็นพื้นที่ของฝั่ง client ส่วนด้านขวา Remote site: เป็นพื้นที่ของฝั่ง server
  หากอยู่ฝั่ง client เมื่อเลือกแฟ้มแล้วคลิกเมาส์ปุ่มขวามีหัวข้อ Upload ให้เลือก
  แต่ถ้าอยู่ฝั่ง server เมื่อเลือกแฟ้มแล้วคลิกเมาส์ปุ่มขวามีหัวข้อ Download ให้เลือก


โอเพนซอร์ส โปรแกรมถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล WinSCP