โปรแกรมถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 17-06-2562

ดูแลโดย WIBOON

เขียนครั้งแรกโดยคุณวิภัทร ศรุติพรหม

โอเพนซอร์ส โปรแกรมสร้าง network drive Dokan

 • ต้องมีการติดตั้ง Microsoft Visual C++ 2005 SP1 Redistributable Package ก่อน
  ดาวน์โหลดมาติดตั้งได้จากเวบ http://ftp.psu.ac.th/pub/dokan/vcredist_x86.exe
 • ต้องติดตั้ง Dokan library ก่อนด้วย
  ดาวน์โหลดมาติดตั้งได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/dokan/DokanInstall_0.6.0.exe
 • ดาวน์โหลดแฟ้ม http://ftp.psu.ac.th/pub/dokan/dokan-sshfs-0.6.0.zip มาเก็บไว้ก่อน
  แล้วแตกแฟ้ม dokan-sshfs-0.6.0.zip ออกมา
  สั่งทำงานด้วยการสั่งให้โปรแกรม DokanSSHFS.exe ทำงาน ได้หน้าต่าง SSHFS Setting ออกมา
  ที่แถบ Site ช่อง Host ให้ใส่เลข ip ของ server, ช่อง User ให้ใส่ login ของผู้ใช้, ช่อง Port ยังคงปล่อยให้เป็น 22 เหมือนเดิม,
  ให้คลิกเลือกช่อง Password แล้วใส่รหัสผ่าน, ช่อง Server Root ให้ยังเป็น / เหมือนเดิม, ช่อง Drive ให้เลือกเปลี่ยนไปตามใจชอบ,
  เปลี่ยนไปที่แถบ Option ให้ติ๊กเลือกช่อง Disable cache แล้วคลิกปุ่ม Connect ได้เลย
 • ต้นฉบับจาก http://dokan-dev.net/en/


ฟรีแวร์ โปรแกรมสร้าง network drive SFTP Net Drive

 • ดาวน์โหลดโปรแกรมรุ่นล่าสุด Version 2.0.24 (5897 Kb) . Released on 10 April 2013. ได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/eldos/SftpNetDriveFree.exe
  (Version 1.0.19 (5668 Kb) Released on 11 June 2012. อยู่ในไดเรกทอรี 1.0.19)
 • ใช้งานเป็น network drive ผ่าน ssh server โดยไม่ต้องใช้ Microsoft network และ Windows server หรือ SAMBA
 • การใช้โปรแกรม SFTP Net Drive เมื่อได้หน้าต่างโปรแกรม SFTP Net Drive แล้ว ให้คลิกปุ่ม New Server...
 • ได้หน้าต่าง New Server ที่ช่อง Enter host name or IP address: ให้ป้อนชื่อ หรือ เลข IP ของ server แล้วคลิกปุ่ม OK
  ได้กลับมาหน้าต่างโปรแกรม SFTP Net Drive ที่ช่อง Port: ยังคงเป็น 22 เหมือนเดิม, ช่อง User Name: ให้ป้อน login ของ user,
  ให้คลิกช่อง Password: ป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้อง, ที่ช่อง Disk Letter: ให้เลื่อนเปลี่ยนเป็น drive ที่ต้องการ,
 • ต่อไปให้คลิกปุ่ม Server Settings..., ได้หน้าต่าง Server Settings for [...]
  ไปด้านขวา ส่วนของ Disk Root folder on the Server ให้คลิกเลือก User's home folder หรือ Server's root folder แล้วแต่ลักษณะงาน
  ไปด้านซ้าย Charset for intl. characters in file names ให้คลิกเลือก UTF-8
  ลงไปอีกนิด อย่าติ๊กเลือก Enable files information caching และอย่าติ๊กเลือก Enable file content caching
  แล้วคลิกปุ่ม OK
 • ได้กลับมาหน้าต่างโปรแกรม SFTP Net Drive ให้คลิกปุ่ม CONNECT ได้เลย
  ได้หน้าต่าง Server Key Validation ให้คลิกปุ่ม Accept รอสักครู่ MS WINDOWS ก็มี network drive นี้ให้ใช้งาน
 • ต้นฉบับจาก http://www.eldos.com


โอเพนซอร์ส โปรแกรมถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล Filezilla client

 • ดาวน์โหลดโปรแกรมเวอร์ชั่นล่าสุด 3.31.0 ได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/filezilla/FileZilla_3.31.0_win64-setup.exe
 • มีทั้งบนวินโดวส์และลินุกซ์
 • ต้นฉบับจาก http://filezilla-project.org
 • การใช้โปรแกรม filezilla เมื่อได้หน้าต่างโปรแกรม FileZilla ขึ้นมาแล้ว
  ช่อง Host: ให้ป้อนเลข ip หรือชื่อของ server, ช่อง Usernames: ให้ป้อน login, ช่อง Password: ให้ป้อนรหัสผ่าน, ช่อง Port ให้ใส่ตัวเลขว่า 22
  แล้วคลิกปุ่ม Quickconnect หากรหัสผ่านถูกต้อง โปรแกรมก็จะแสดงรายการแฟ้มออกมา
  ด้านซ้าย Local site: เป็นพื้นที่ของฝั่ง client ส่วนด้านขวา Remote site: เป็นพื้นที่ของฝั่ง server
  หากอยู่ฝั่ง client เมื่อเลือกแฟ้มแล้วคลิกเมาส์ปุ่มขวามีหัวข้อ Upload ให้เลือก
  แต่ถ้าอยู่ฝั่ง server เมื่อเลือกแฟ้มแล้วคลิกเมาส์ปุ่มขวามีหัวข้อ Download ให้เลือก


โอเพนซอร์ส โปรแกรมถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล wget


โอเพนซอร์ส โปรแกรมแม่ข่ายถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล Filezilla server


โอเพนซอร์ส โปรแกรมถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล WinSCP