โปรแกรมป้องกันไวรัส

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 16-04-2557

ดูแลโดย WIPAT



  • ขอแนะนำให้ปิด autoplay เพื่อลดการติดไวรัส ดูเพิ่มเติมจากบันทึก การปิด/เปิด autoplay


ฟรีแวร์ โปรแกรมป้องกันไวรัส Microsoft Security Essentials

ต้นฉบับจาก http://www.microsoft.com/en-us/security_essentials/default.aspx

  • ต้องติดตั้งดาวน์โหลดจากอินเทอร์เนตเอง


ฟรีแวร์ โปรแกรมป้องกันไวรั Avira

ต้นฉบับจาก http://free.avira.com

  • ต้องติดตั้งดาวน์โหลดจากอินเทอร์เนตเอง