โปรแกรมเขียนผังความคิด

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 04-02-2557

เริ่มสร้างโดย WIPAT

ปรับปรุงโดย SONGKRANT


โอเพนซอร์ส โปรแกรมเขียนผังความคิด Xmind

  • ใช้ทดแทนโปรแกรม Mindjet MindManager
  • มีทั้งบนวินโดวส์และลินุกซ์
  • ต้นฉบับจาก http://www.xmind.net
  • หากยังไม่ได้ติดตั้งโปรแกรมจาวา ต้องติดตั้งโปรแกรมจาวา ด้วย าวน์โหลดโปรแกรมจาวาได้จาก โปรแกรม java
  • ดาวน์โหลด xmind 3.4.1 สำหรับวินโดวส์ ได้จาก http//ftp.psu.ac.th/pub/xmind/xmind-windows-3.4.1.201401221918.exe
  • สำหรับลินุกซ์ให้ดูตามบันทึก ติดตั้ง xmind บน ubuntu
  • คู่มือการใช้งานโปรแกรม Xmind อยู่ที่ http://ftp.psu.ac.th/pub/xmind/xMind.pdf


โอเพนซอร์ส โปรแกรมเขียนผังความคิด Feemind