- บันทึกเอกสารที่เกี่ยวกับระบบปฎิบัติการ Ubuntu

จาก Wiki Opensource

เอกสารที่เกี่ยวกับระบบปฎิบัติการ Ubuntu

 1. วิธีการตั้งค่า Lancard ให้กำหนดค่า ip address แบบ Static IP
 2. การแก้ไขแฟ้ม /etc/hosts เพื่อเปลี่ยน ip เครื่องเซิร์ฟเวอร์ (ในกรณีที่เปลี่ยนจาก dhcp เป็น static ip)
 3. การกำหนดค่า Locale ให้กับ User Profile
 4. วิธีการติดตั้ง phpmyadmin และเพิ่มความปลอดภัยด้วย htaccess
 5. วิธีเพิ่มความปลอดภัยให้กับ php
 6. วิธีการติดตั้ง X-Windows ใน Ubuntu 12.04.4 Server สำหรับใช้งานแบบ GUI
 7. การติดตั้ง VMWare Tools ใน Ubuntu 12.04.4 Server ที่ลงผ่าน VMware vSphere
 8. WordPress สคลิปทำ Hardening เพิ่มความปลอดภัย
 9. WordPress 3.8 การตั้งค่าความปลอดภัยไดเร็กทอรี wp-admin
 10. การตั้งเวลาในเครื่อง ubuntu ให้ตรงกับเวลามาตรฐาน time server
 11. การตั้งค่าให้บันทึกการทำงานของ cron ทุกครั้ง
 12. การติดตั้ง IPTables เป็น Firewall ทำงานเมื่อเปิดเครื่อง
 13. ติดตั้งระบบส่งอีเมล์ด้วย postfix เมล์
 14. ติดตั้ง apticron เพื่อตรวจสอบการปรับปรุง package ในเครื่อง
 15. การสร้าง SSL Certificate Apache2 ให้ทำงานด้วย https
 16. การติดตั้ง vsftpd สำหรับเป็น FTP Server
 17. วิธีการปรับปรุง package โปรแกรมของ Ubuntu หรือ Linux mint
 18. วิธีการปิด bluetooth ตั้งแต่ตอนเปิดเครื่อง Turn off Bluetooth by default Ubuntu 14.04
 19. ...

เอกสารปรับแก้ไขเมือ: --siripong.s (at) psu.ac.th. 16:22, 31 มกราคม 2557 (ICT)