- บันทึกเอกสารวิธีการสำรอง metadata file ของ Google Drive กรณีที่ติดตั้ง Windows ใหม่

จาก Wiki Opensource

บันทึกเอกสารวิธีการสำรอง metadata file ของ Google Drive กรณีที่ติดตั้ง Windows ใหม่

หากใช้ Google Drive ในเครื่องระบบปฎิบัติการ Windows และมีความจำเป็นต้องติดตั้ง OS ใหม่จะทำให้ google drive ที่มีอยู่เดิมไม่สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ จะมีการดาวน์โหลดสำนำแฟ้มข้อมูลทั้งหมดมาใหม่ ทำให้ไฟล์ข้อมูลซ้ำของเดิมที่มีอยู่ในเครื่อง

วิธีการแก้ไขปัญหา

1. ก่อนจะดำเนินการลงระบบปฎิบัติการใหม่ ให้สำรองแฟ้ม metadata file ของไดเร็กทอรี google drive ก่อน

2. เปิด windows explorer สำหรับ windows 7 ให้เลือกไดเร็กทอรี C:\Users\บัญชีผู้ใช้\AppData\Local\Google\Drive

3. คัดลอกข้อมูลไดเร็กทอรี Drive เก็บไว้ทั้งหมด

4. หลังจากติดตั้งระบบปฎิบัติการ windows ใหม่เรียบร้อยแล้ว

5. ให้ติดตั้ง Google Drive และคัดลอกไดเร็กทอรี Drive ลงในตำแหน่ง C:\Users\บัญชีผู้ใช้\AppData\Local\Google\Drive

6. และเลือก Advance Setup เลือกตำแหน่งไดเร็ทอรีที่จัดเก็บข้อมูล google drive ทั้งหมดไว้

7. เรียบร้อย