ติดตั้ง squid บน ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 11:53, 6 สิงหาคม 2553 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 06-08-2553

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04 และ squid 3.x
 • ต้นฉบับ squid อยู่ที่ http://www.squid-cache.org
 • ตัวอย่างนี้ติดตั้งบน server หมายเลข IP คือ 10.0.0.5  cache http port คือ 3128


 1. ติดตั้ง squid ด้วยคำสั่ง  sudo apt-get install squid3 squid3-common

 2. ให้แก้ไขแฟ้ม /etc/squid3/squid.conf กำหนดค่าตัวอย่างดังนี้

  หากต้องการใช้เป็น port อื่นเช่น 8080 ก็เปลี่ยนให้เป็น http_port 8080
  ค้นหาตัวแปร http_port เพื่อตั้งค่าใหม่ ประมาณบรรทัดที่ 876
  ตัวอย่างต้นฉบับเดิมคือ  http_port 3128

  ค้นหาตัวแปร http_access เพื่อตั้งค่าใหม่ ประมาณบรรทัดที่ 624
  ตัวอย่างต้นฉบับเดิมคือ # http_access deny all ค่า default คือปิดไม่อนุญาติให้ใช้เลย
  แก้ไขใหม่อนุญาติให้ใช้ได้ทั้งหมดเป็น http_access allow all
  *** อย่าลืมเอาเครื่องหมาย # ด้านหน้า ออกด้วย

  สั่งทำงานใหม่ด้วยคำสั่ง sudo /etc/init.d/squid3 restart

 3. หากใช้เป็น proxy server ภายใต้ proxy server ตัวอื่นอยู่แล้ว สมมติว่าต้องผ่าน cache.your.domain:8080 อยู่แล้ว
  ต้องแก้ไขข้อมูลในแฟ้ม /etc/squid/squid.conf

  ค้นหาตัวแปร cache_peer เพื่อตั้งค่าใหม่ ประมาณบรรทัดที่ 1445
  ตัวอย่างต้นฉบับเดิม ไม่ได้กำหนดค่านี้ไว้ ให้เพิ่มเข้าไปใหม่เองด้วยบรรทัดว่า
  cache_peer cache.your.domain parent 8080

  สั่งทำงานใหม่ด้วยคำสั่งว่า sudo /etc/init.d/squid force-reload

  ทดสอบผลงาน proxy server นี้ โดยตั้งค่าใน browser ให้ชี้ไปที่  proxy server 10.0.0.5 port 3128