ติดตั้ง virtualbox บน ubuntu

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 12:27, 10 มิถุนายน 2551 โดย Nontapon.r (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าใหม่: <u>หมายเหตุ</u> บทความนี้เป็นการบันทึกความจำเกี่ยวกับการต...)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

หมายเหตุ บทความนี้เป็นการบันทึกความจำเกี่ยวกับการติดตั้ง virtualbox อาจไม่ถูกต้องครบถ้วน เชิญทุกท่านร่วมกันแก้ไขเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์


การติดตั้ง virtualbox ต้องอาศัยแพ็กเก็จ ๒ ตัว คือ Virtualbox และVirtualbox-modules-generic

  • Virtulbox เป็น GUI สำหรับใช้งาน
  • Virtualbox-modules-generic: This package will always depend on the latest module available for the generic kernel image. แสดงว่าแพ็กเก็จตัวหลังนี้เกี่ยวข้องกับรุ่นของ Linux Kernel ปัจจุบันที่ใช้อยู่ เช่น Ubuntu 8.04 (2.6.24-18) ก็ต้องติดตั้ง Virtualbox-modules-2.6.24 รุ่นสำหรับ Linux Kernel 2.6.24-18 ด้วย


หลังจากเสร็จสิ้นการติดตั้ง User ที่จะใช้ Virtualbox ได้นั้นต้องถูกจัดให้อยู่ใน User Group ชื่อ vboxusers ด้วย
สำหรับเครื่องที่ผ่านการปรับปรุงรุ่นของ Linux Kernel ใหม่และยังไม่มีตัวเลือก Virtualbox-modules-generic ในรุ่นที่ตรงกันนั้นให้ไปดาวน์โหลดไฟล์ Binary ใหม่ที่เว็บ www.virtualbox.org หลังจากดาวน์โหลดเสร็จเข้าสู่กระบวนการติดตั้ง ซึ่งการติดตั้งจะ Virtualbox-modules-generic ใหม่ตามรุ่นของ Linux Kernel ปัจจุบันที่ใช้อยู่ หลังจากนั้นแนะนำให้ Reboot ระบบหนึ่งครั้งแล้วจะปรากฎตัวเลือกโปรแกรมใน Menu ของ Ubuntu