ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Siripong.s"

จาก Wiki Opensource
 
(ไม่แสดง 3 รุ่นระหว่างกลางโดยผู้ใช้คนเดียวกัน)
แถว 1: แถว 1:
<p>หลังติดตั้ง CentOS 5.2 ควรจะ...
+
ศิริพงษ์ ศิริวรรณ - Siripong Siriwan
</p><p>1. เครื่องที่ใช้งานในเครือข่าย @PSU.AC.TH ควรจะตั้งค่า Proxy ดังนี้
+
 
</p>
+
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 +
 
 +
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 +
 
 +
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
 +
 
 +
e-mail: siripong.s (at) psu.ac.th
 +
 
 +
----
 +
[[http://opensource.cc.psu.ac.th/ศิริพงษ์_ศิริวรรณ]]

รุ่นปัจจุบัน เมื่อ 22:54, 16 มกราคม 2557

ศิริพงษ์ ศิริวรรณ - Siripong Siriwan

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

e-mail: siripong.s (at) psu.ac.th


[[1]]