ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Siripong.s"

จาก Wiki Opensource
(สร้างหน้าใหม่: หลังติดตั้ง CentOS 5.2 ควรจะ... 1. เครื่องที่ใช้งานในเครือข่าย @PSU.AC...)
 
แถว 1: แถว 1:
หลังติดตั้ง CentOS 5.2 ควรจะ...
+
<p>หลังติดตั้ง CentOS 5.2 ควรจะ...
 
+
</p><p>1. เครื่องที่ใช้งานในเครือข่าย @PSU.AC.TH ควรจะตั้งค่า Proxy ดังนี้
1. เครื่องที่ใช้งานในเครือข่าย @PSU.AC.TH ควรจะตั้งค่า Proxy ดังนี้
+
</p>

รุ่นปรับปรุงเมื่อ 13:48, 23 ธันวาคม 2551

หลังติดตั้ง CentOS 5.2 ควรจะ...

1. เครื่องที่ใช้งานในเครือข่าย @PSU.AC.TH ควรจะตั้งค่า Proxy ดังนี้