ผู้ใช้:Siripong.s

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 13:47, 23 ธันวาคม 2551 โดย Siripong.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน) (สร้างหน้าใหม่: หลังติดตั้ง CentOS 5.2 ควรจะ... 1. เครื่องที่ใช้งานในเครือข่าย @PSU.AC...)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

หลังติดตั้ง CentOS 5.2 ควรจะ...

1. เครื่องที่ใช้งานในเครือข่าย @PSU.AC.TH ควรจะตั้งค่า Proxy ดังนี้