ผู้ใช้:Wipat.s

จาก Wiki Opensource
รุ่นปรับปรุงเมื่อ 11:07, 31 มีนาคม 2552 โดย Wipat.s (พูดคุย | เรื่องที่เขียน)
(ต่าง) ←รุ่นปรับปรุงก่อนหน้า | รุ่นล่าสุด (ต่าง) | รุ่นปรับปรุงถัดไป→ (ต่าง)

นายวิภัทร ศรุติพรหม

หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนา http://rd-crm.cc.psu.ac.th

ศูนย์คอมพิวเตอร์ http://www.cc.psu.ac.th

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ http://www.psu.ac.th

อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เวบไซต์ http://opensource.psu.ac.th

อีเมล์ wipatATpsu.ac.th

โทรศัพท์ 074-282-095