การกู้คืนให้บูทด้วย grub

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 22-03-2554

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.10 และ grub2
 • เอาไว้แก้ไขปัญหาหลังติดตั้ง MS windows ใหม่แล้วถูกเขียนทับ Master boot record


 1. บูทเครื่อง PC ด้วยแผ่นซีดี sysressccd สามารถดาวน์โหลดได้ตามคำแนะนำใน แผ่น sysresccd รุ่นล่าสุด

 2. เมื่อได้หน้าจอเมนู SYSTEM-RESCUE-CD...  ให้เลื่อนลงไปเลือกเมนูหัวข้อ
  E) Boot an existing Linux OS installed on the disk ... > แล้วกดแป้น Enter

  ได้หน้าจอเมนู E) Boot an existing Linux OS installed on the disk 

  หากเดิมเป็น linux ubuntu แบบ 32bit ให้เลื่อนลงไปเลือกเมนูหัวข้อ
  Boot an existing 32bit Linux OS installed on the disk แล้วกดแป้น Enter

  หากเดิมเป็น linux แบบ 64bit ให้เลื่อนลงไปเลือกเมนูหัวข้อ
  Boot a 32bit or 64bit Linux OS installed on the disk แล้วกดแป้น Enter

  ระบบจะเริ่มทำงานต่อไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเข้า linux ubuntu เดิมที่เคยติดตั้งไว้ได้

 3. เมื่อบูทจนเข้า linux ubuntu เดิมเรียบร้อยแล้ว สั่งจัดการซ่อมเมนู grub ใหม่ ด้วยคำสั่งดังนี้
  sudo grub-install /dev/sda
  sudo update-grub
  เสร็จแล้วก็ให้ reboot เครื่องใหม่ ก็จะได้ grub ที่มีเมนูครบถ้วนตามต้องการ

 4. คำสั่งว่า sudo update-grub สามารถใช้แก้ไขปัญหาตอนบูทเครื่อง grub ที่ไม่มีเมนูให้เลือก MS windows ที่ติดตั้งไว้
  เมื่อบูทจนเข้า linux ubuntu เรียบร้อยแล้ว สั่งจัดการซ่อมเมนู grub ใหม่
  ด้วยคำสั่งว่า sudo update-grub
  เสร็จแล้วก็ให้ reboot เครื่องใหม่  ก็จะได้ grub ที่มีเมนูครบถ้วนตามต้องการ