การจัดทำ ubuntu server แบบประหยัดค่าใช้จ่าย

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23-02-2555

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04
 • เป็นการติดตั้ง server ที่ลดปัญหาการรักษาข้อมูลใน hard disk และราคาประหยัด
 • เหมาะสำหรับองค์กรที่เป็นธุรกิจขนาดเล็ก ที่ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเช่น EXPRESS หรือ EASYACC
 • เหมาะสำหรับสถาบันการศึกษาขนาดเล็ก


 1. ปัญหาของ windows server  หากเจอว่าเครื่อง server เสีย พอถอด hard disk ไปเสียบกับ server ตัวใหม่
  อาจจะบูทไม่ขึ้น เนื่องจาก hardware ที่แตกต่างกัน ยกเว้นว่าเป็น hardware ที่ใกล้เคียงกัน
  แต่ถ้าเป็น linux ubuntu จะสามารถย้ายข้ามไปติดตั้งบน server ตัวใหม่ที่ hardware ต่างกัน ใช้งานได้โดยไม่ต้องปรับแต่งแก้ไข
 2. ปัญหาของ hardware raid หากเจอว่า raid controller เสีย ก็ต้องหา raid controller รุ่นเดียวกันมาเปลี่ยน
  หากต่างรุ่นกันอาจไม่สามารถติดต่อ hard disk ที่เชื่อมอยู่ภายใน raid controller นั้นได้เลย
  ดังนั้นการใช้ raid controller จึงควรต้องมีสำรองไว้อีก 1 ชุด
 3. ปัญหาทั้ง 2 ข้อสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้ software raid บน linux ubuntu สามารถช่วยแก้ปัญหาทั้งการข้าม hardware และรักษาข้อมูลใน hard disk
 4. หากใช้ server แบบที่ซื้อแยกชิ้นมาประกอบเอง ขอแนะนำให้ถอดฝาด้านข้างออกให้หมด เพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีแล้วใช้งานได้นาน
  และควรเปลี่ยน power supply ให้เป็นรุ่นที่มีคุณภาพดีขึ้นที่นิยมใช้เพื่อเล่นเกม เพราะคุณภาพกำลังไฟฟ้าเต็มเสปคจ่ายไฟได้สมบูรณ์
 5. เครื่อง server สำเร็จรูปที่เป็น brand name ส่วนใหญ่ power supply มีคุณภาพดีอยู่แล้ว
 6. เลือกใช้ hard disk แบบ SATA ขนาดความจุที่กำลังเป็นที่นิยมในท้องตลาดปัจจุบัน เนื่องจากมีราคาเหมาะสมและเคลมประกันได้รวดเร็ว
 7. การใช้ hard disk แบบ SATA ทำให้ไปเอา hard disk ไปเสียบกับ server ตัวอื่นได้ง่าย เนื่องจาก SATA เป็นที่นิยมในท้องตลาดปัจจุบัน
 8. ตรวจสอบ BIOS ของ server ว่าปิด RAID ทิ้งหมด ให้เหลือแต่ SATA พื้นฐานอย่างเดียว
  หากติดตั้งแบบ RAID ที่ติดมากับ server ทำให้ต้องผูกติดกับ server ย้ายข้าม hardware ไม่ได้
 9. ติดตั้ง ubuntu 10.04 server  บน software raid ตามคำแนะนำบนเวบ ติดตั้ง ubuntu 10.04 server บน software raid 1
 10. ติดตั้ง ubuntu desktop เพิ่มเข้าไปและตั้งค่าบูทให้เป็นแบบ text mode ตามคำแนะนำบนเวบ ติดตั้ง ubuntu desktop เพิ่มให้กับ ubuntu server
 11. ทำเป็น file server ตามคำแนะนำบนเวบ เทคนิคการจัดทำ file server ด้วย linux
 12. หากต้องการทำ captive portal เพื่อเก็บข้อมูลตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ 2550 ในการท่องอินเทอร์เนต
  ให้ติดตั้ง radius server เพิ่มตามคำแนะนำบนเวบ ติดตั้ง psu-radius บน ubuntu
  ต้องหา server อีกตัวมาติดตั้งชุด zeroshell ตามคำแนะนำบนเวบ  การติดตั้ง zeroshell ลงบน hard disk
  แล้วตั้งให้ zeroshell มา authen กับ radius server ตัวนี้