การตั้งค่าแบบ Static IP Address บน ubuntu 16.04 server

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 6-09-2559
เขียนเรื่องโดย: pom (at) pharmacy.psu.ac.th


การตั้งค่าแบบ Static IP Address บน ubuntu 16.04 server

  • หลังจากติดตั้งระบบปฎิบัติการ Ubuntu Server 16.04 เรียบร้อย โดยปกติระบบปฎิบัติการจะกำหนดให้รับค่า IP Address

ผ่านระบบ DHCP Server ซึ่งหากต้องการตั้งค่าไอพีในรูปแบบ Static IP Address จะต้องกำหนดเอง โดยทำการวิธีการดังนี้*

1.การตั้งค่า Static IP Address บน Ubuntu 16.04 server แก้ไขแฟ้ม /etc/network/interfaces

sudo vi /etc/network/interfaces


2. ปิดการใช้พื้นที่ Share memory