การตั้งค่า pxeboot เลือกบูต kernel rescue32 หรือ rescue64

จาก Wiki Opensource

ปรับปรุงครั้งล่าสุดวันที่ 8-6-2561
เขียนโดย วิบูลย์

 • ทดสอบกับ SystemRescueCD 5.2.2
 • ทดสอบกับไฟล์ menu-zone1-0.mnu ใน PSU12-Sritrang Server

แก้ไขไฟล์ /var/lib/tftpboot/zone1/menu-zone1-0.mnu

DEFAULT /sysresccd/vesamenu.c32
PROMPT 0
TIMEOUT 100
MENU MASTER PASSWD yourpass
MENU TITLE fixed IP
MENU BACKGROUND /sysresccd/psu-12.jpg
MENU COLOR title 1;37;44   #ffffffff #00000000 std


LABEL      Sysresccd_auto
MENU LABEL   Sysresccd + Cloning (Backup + Restore)
MENU DEFAULT
KERNEL /sysresccd/ifcpu64.c32 A -- B

LABEL A
MENU LABEL A
MENU HIDE
KERNEL /sysresccd/rescue64 setkmap=us dodhcp
APPEND initrd=/sysresccd/initram.igz netboot=nfs://10.0.100.250:/var/lib/tftpboot/sysresccd ar_source=http://10.0.100.250/sysresccd autoruns=1

LABEL B
MENU LABEL B
MENU HIDE
KERNEL /sysresccd/rescue32 setkmap=us dodhcp
APPEND initrd=/sysresccd/initram.igz netboot=nfs://10.0.100.250:/var/lib/tftpboot/sysresccd ar_source=http://10.0.100.250/sysresccd autoruns=1

LABEL      PSU-lib
MENU LABEL   PSU-lib
KERNEL     /psulib/casper/vmlinuz netboot=nfs nfsroot=10.0.100.250:/var/lib/tftpboot/psulib root=/dev/nfs boot=casper
INITRD     /psulib/casper/initrd.gz

LABEL      Custom
MENU LABEL   Custom
KERNEL     /custom/casper/vmlinuz netboot=nfs nfsroot=10.0.100.250:/var/lib/tftpboot/custom root=/dev/nfs boot=casper
INITRD     /custom/casper/initrd.gz

LABEL      Linux Mint
MENU LABEL   Linux Mint
KERNEL     /linuxmint/casper/vmlinuz netboot=nfs nfsroot=10.0.100.250:/var/lib/tftpboot/linuxmint root=/dev/nfs boot=casper
INITRD     /linuxmint/casper/initrd.lz

LABEL      Local
MENU LABEL   Local disk boot
LOCALBOOT    0