การตั้งให้ ubuntu desktop บูทเข้าเป็น text mode

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23-02-2555

ดูแลโดย WIPAT


 • ทดสอบกับ ubuntu 10.04


 1. แก้ไขแฟ้ม /etc/default/grub
  ให้ตัวแปรเป็นว่า GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet text"
  แล้วสั่งปรับปรุง grub ด้วยคำสั่ง\
  sudo update-grub 
  เสร็จแล้ว ให้รีบูท server ใหม่ด้วยคำสั่ง
  sudo reboot อีกที
 2. เมื่อบูทจนใช้งานได้แล้วให้ login เข้าไปใช้งาน
  ใช้คำสั่งว่า startx เพื่อเข้าทำงานแบบ graphic