การติดตั้ง ATI Driver (ATI Radeon X2300)

จาก Wiki Opensource

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 2010-07-15

ดูแลโดย คณกรณ์ หอศิริธรรม


 • ทดสอบบน Ubuntu 10.04
 • เครื่องที่ใช้ Notebook HP Compaq 6910p
 • ปัญหาเดิมคือ ใช้ Notebook ตัวนี้ต่อ Projector/LCD TV แล้วภาพจะสั่น
  ไม่พบปัญหาดังกล่าวกับเครื่อง PC ตั้งโต๊ะอีกเครื่องที่ลง Ubuntu 10.04 แบบเดียวกัน

 1. ตรวจสอบว่า เครื่องนี้ใช้ Card จอรุ่นใด (ในที่นี้ตรวจสอบ ATI)
  sudo lshw | grep -B 3 ATI

  ได้ผลประมาณนี้
  configuration: driver=pcieport
  resources: irq:24 ioport:4000(size=4096) memory:d8400000-d84fffff ioport:d0000000(size=67108864)
  *-display
  description: VGA compatible controller
  product: M64-S [Mobility Radeon X2300]
  vendor: ATI Technologies Inc

  ในบรรทัด product เขียนไว้ว่าเป็น Mobility Radeon X2300

 2. ใช้คำสั่งต่อไปนี้ (ได้ข้อมูลมาจาก Problems with ATI Radeon X2300)

  sudo apt-get update
  sudo apt-get dist-upgrade
  sudo apt-get install linux-restricted-modules-$(uname -r)
  sudo apt-get install xorg-driver-fglrx
  sudo depmod -a
  sudo aticonfig --initial
  sudo aticonfig --overlay-type=Xv
  sudo /etc/init.d/gdm restart

  ในครั้งแรก หน้าจออาจจะมืดไปเลย ไม่ต้องตกใจ ให้ restart เครื่องใหม่
 3. ต่อ Projector/LCD TV แล้ว Log Off ครั้งหนึ่ง
 4. กลับมาใหม่ ไปที่ System > Preference > Monitor
  ตั้งค่าความละเอียดที่ต้องการ