การ scan hard disk ด้วย Ultimate Boot CD

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 04-01-2554

ดูแลโดย WIPAT


 • เป็นการตรวจสภาพความเร็วในการอ่าน/เขียน hard disk  หากได้ผลว่าช้า แสดงว่า hard disk อาจมี bad sector
 • การทดสอบนี้ไม่ทำลายข้อมูลใน hard disk
 • ทดสอบกับ ultimate boot cd 5.1.1
 • ต้นฉบับจาก http://www.ultimatebootcd.com


 1. แผ่น Ultimate Boot CD รุ่นล่าสุด 5.1.1 ดาวน์โหลดแฟ้มแบบ iso ไปเขียนแผ่นซีดีเองได้จาก http://ftp.psu.ac.th/pub/ultimate/ubcd511.iso
 2. บน PC ที่ต้องการทดสอบ hard disk ให้บูทจากแผ่น Ultimate Boot CD
 3. ได้หน้าต่าง  Ultimate Boot CD V5.1.1
  ให้เปลี่ยนเลื่อนไปเลือกหัวข้อชื่อว่า HDD แล้วกดแป้น Enter

  ได้หน้าต่างใหม่ ให้เปลี่ยนไปเลือกหัวข้อว่า Diagnosis แล้วกดแป้น Enter

  ได้หน้าต่างใหม่ หากรู้จักยี่ห้อของ hard disk ก็ให้เลือกตามต้องการแล้วกดแป้น Enter

  หากไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนกันแน่ ก็แนะนำให้เลือกเป็น Seatools for DOS V2.20 (Seagate/Maxtor)
 4. หากเลือกใช้เป็น MHDD32 V4.6 แนะนำให้ทำดังนี้
  รอจนได้หน้าจอแสดงรายชื่อ hard disk ออกมา ประมาณดังตัวอย่างว่า
  1. Maxtor 6E040 .....

  Enter HDD number [3] :
  ให้ป้อนตัวเลขเพื่อเลือก hard disk ที่ต้องการ scan เช่นตัวอย่างนี้ป้อนเลข 1 แล้วกดแป้น Enter

  รอจนได้ prompt ว่า MHDD > ให้ป้อนข้อความว่า scan แล้วกดแป้น Enter
  ได้หน้าต่าง Scan Parameters

  เมื่อพร้อมแล้ว ให้กดแป้น F4 แล้วระบบจะเริ่มทำการ scan  hard disk

  ในระว่างขั้นตอน scan จะมีการแสดงผลการ scan  รอจนกระทั่ง scan เสร็จ จะกลับมาที่ MHDD >
  เท่าที่เคยทดสอบพบว่า หากผลการ scan hard disk มีบางส่วนที่มีค่าในช่วง  < 500 ms (สีส้ม) และWarning:
  แสดงว่า hard disk ท่าทางแย่ ควรเลิกใช้
 5. หากเลือกใช้เป็น Seatools for DOS V2.20 (Seagate/Maxtor)  แนะนำให้ทำดังนี้
  รอจนได้หน้าต่าง License Agreement ให้เลือกปุ่ม I Accept  ได้หน้าต่างแสดงยี่ห้อรุ่นของ hard disk
  ให้เลือกเมนู Basic Tests  -> Long Test  แล้วรอๆๆ จนกว่าจะเสร็จ