การ scan hard disk ด้วย sysresccd

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 07-06-2553

ดูแลโดย WIPAT


 • เป็นการตรวจสภาพความเร็วในการอ่าน/เขียน hard disk  หากได้ผลว่าช้า แสดงว่า hard disk อาจมี bad sector
 • การทดสอบนี้ไม่ทำลายข้อมูลใน hard disk
 • ทดสอบกับ sysresccd 1.5.3


 1. ตัวอย่างนี้ใช้โปรแกรม mhdd ในการ scan disk
  หากต้องการ scan disk ด้วยคำสั่ง badblocks บน linux ให้ทำตามคำแนะนำที่ คำสั่ง badblocks บน linux

 2. ให้บูทด้วย sysresccd  คำแนะนำแผ่นซีดี sysresccd อยู่ที่ แผ่น sysresccd รุ่นล่าสุด

 3. เมื่อได้หน้าจอเมนู SYSTEM-RESCUE-CD... 
  ให้เลื่อนไปเลือกหัวข้อ F) Run system tools from floppy disk image ... >  แล้วกดแป้น Enter

  ได้หน้าจอเมนู F) Run system tools from floppy disk image 
  ให้เลื่อนไปเลือกหัวข้อ  MHDD: Low-Level Hard Drive diagnostic tool  แล้วกดแป้น Enter

 4. รอจนได้หน้าจอแสดงรายชื่อ hard disk ออกมา ประมาณดังตัวอย่างว่า
  1. Maxtor 6E040 .....

  Enter HDD number [3] :
  ให้ป้อนตัวเลขเพื่อเลือก hard disk ที่ต้องการ scan เช่นตัวอย่างนี้ป้อนเลข 1 แล้วกดแป้น Enter

 5. รอจนได้ prompt ว่า MHDD > ให้ป้อนข้อความว่า scan แล้วกดแป้น Enter
  ได้หน้าต่าง Scan Parameters

  หากต้องการให้ทำลายข้อมูลเดิมใน hard disk ด้วย ให้เปลี่ยนค่า Erase Delays *DESTRUCTIVE* : เป็น ON

  เมื่อพร้อมแล้ว ให้กดแป้น F4 แล้วระบบจะเริ่มทำการ scan  hard disk

  ในระว่างขั้นตอน scan จะมีการแสดงผลการ scan
  รอจนกระทั่ง scan เสร็จ จะกลับมาที่ MHDD >
  เท่าที่เคยทดสอบพบว่า หากผลการ scan hard disk มีบางส่วนที่มีค่าในช่วง  < 500 ms (สีส้ม) และWarning:
  แสดงว่า hard disk ท่าทางแย่ ควรเลิกใช้

 6. หากจำเป็นต้องทำการ low level format  (ต้องระวัง เพราะจะทำลายข้อมูลใน hard disk ทั้งหมด) ให้ทำดังนี้
  ที่  prompt ว่า MHDD > ให้ป้อนข้อความว่า erase แล้วกดแป้น Enter  ได้ข้อความประมาณว่า
  ....
  Type start sector to write [0] :   ไม่ต้องป้อนอะไร ให้กดแป้น Enter ได้เลย  ได้ข้อความประมาณว่า
  Type end sector [xxxxx] :  ไม่ต้องป้อนอะไร ให้กดแป้น Enter ได้เลย ได้ข้อความประมาณว่า
  Continue [y/N]:  ให้ป้อน y  ระบบจะเริ่มทำการ low level format ทันที
  รอเรื่อยๆ จนเสร็จ ..นานมาก

 7. กลับออกมาด้วยการกดแป้น ALT_X  เสร็จแล้วดึงแผ่นซีดีออกได้เลย