การ scan memory ด้วย sysresccd

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 07-05-2553

ดูแลโดย WIPAT


 • เป็นการตรวจสภาพหน่วยความจำ RAM ของ PC
 • ทดสอบกับ sysresccd 1.5.3

 1. ให้บูทด้วย sysresccd  คำแนะนำแผ่นซีดี sysresccd อยู่ที่ แผ่น sysresccd รุ่นล่าสุด

 2. เมื่อได้หน้าจอเมนู SYSTEM-RESCUE-CD... 
  ให้เลื่อนไปเลือกหัวข้อ F) Run system tools from floppy disk image ... >  แล้วกดแป้น Enter

  ได้หน้าจอเมนู F) Run system tools from floppy disk image 
  ให้เลื่อนไปเลือกหัวข้อ  MEMTEST: Memory test using Memtest86+  แล้วกดแป้น Enter

 3. ระบบจะเริ่มทำการตรวจสภาพหน่วยความจำ RAM มีหน้าต่างโปรแกรม Memtest86+ แสดงข้อมูลดังนี้

  ที่แถวบนสุดช่องขวามือ ประมาณดังตัวอย่างว่า  Pass  9% ...
  หมายความว่ากำลังทดสอบผ่านไปแค่ 9%  ค่านี้จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนครบ 100%
  ให้สังเกตุดูที่ช่องสรุปผล ประมาณส่วนกลางของจอ ช่อง Pass จะยังมีค่าเป็น 0

  หากทดสอบครบ 100% และไม่พบความผิดพลาด
  ที่ช่องสรุปผล ประมาณส่วนกลางของจอ ช่อง Pass จะเพิ่มค่าจาก 0 เป็น 1
  แล้วมีข้อความเพิ่มขึ้นมาประมาณว่า  Pass complete, no errors, press Esc to exit
  แสดงว่าการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว ก็ให้กดแป้น Esc กลับออกมา แล้วเครื่อง PC จะรีบูทตัวเองใหม่ทันที

 4. แต่ถ้ามีข้อผิดพลาด จะมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดออกมา และช่อง Errors จะเพิ่มค่าจาก 0 เป็น 1
  แล้วระบบจะเริ่มตรวจสอบรอบใหม่โดยอัตโนมัติ

 5. ปรกติแล้วตรวจสอบให้ Pass สัก 1 รอบก็เพียงพอแล้ว