กิจกรรมปี 2555

จาก Wiki Opensource
 • 30 พ.ย. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "PSU-netdrive เทคนิคการแชร์ไฟล์ผ่านเน็ตเวิร์คโดยไม่ต้องใช้ SAMBA" กิจกรรม CoP PSU sysadmin เวลา 09.00-16.00 น. ห้อง 106 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • 23-24 พ.ย 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน 2 วัน" สำหรับบุคคลทั่วไป กิจกรรมงานม.อ.วิชาการ ตรัง
 • 21-22 ส.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน 2 วัน" สำหรับบุคคลทั่วไป กิจกรรมงานม.อ.วิชาการ สุราษฎร์ธานี
 • 18-19 ส.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน 2 วัน" สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายใน กิจกรรมงานม.อ.วิชาการ หาดใหญ่
 • 14-15 ส.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน 2 วัน" สำหรับบุคลากรทั่วไป กิจกรรมงานม.อ.วิชาการ หาดใหญ่
 • 8-9 ส.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "PSU-netdrive: เทคนิคการแชร์ไฟล์ผ่านเน็ตเวิร์คโดยไม่ต้องใช้ SAMBA" จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 1 วัน ในงาน WUNCA ครั้งที่ 25 ที่ ม.อ. หาดใหญ่
 • 15-17 ก.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การพัฒนาเว็ปไซต์ด้วยโปรแกรมจุมลา"
  เวลา 9.00-16.00 น. หอสมุดจอห์น เอฟ เคเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 7 ก.ค. 2555 บรรยายเรื่อง "ระบบโอเพนซอร์ส"
  เวลา 13.30-14.30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • 28-30 พ.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และติดตั้ง PSU-baby"
  เวลา 9.00-16.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 18 พ.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์ฉบับทำมาหากิน"
  เวลา 13.00-16.00 มหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 11 สถาบันปัญญาภิวัฒน์ กรุงเทพ
 • 2 พ.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้งาน PSU-baby"
  เวลา 9.00-12.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 19-21 มี.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ลินุกซ์วิชาชีพฉบับทำมาหากิน"
  เวลา 9.00-16.00 ห้อง 106 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • 29 ก.พ. - 2 มี.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการใช้ลินุกซ์เพื่อการดูแลระบบเครือข่ายและจัดการคอมพิวเตอร์"
  เวลา 9.00-16.00 น. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
 • 9-10 ก.พ. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้ PSU-12 การจัดการห้องคอมพิวเตอร์และสำนักงาน"
  เวลา 9.00-16.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 • 16-18 ม.ค. 2555 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการใช้ลินุกซ์เพื่อการดูแลระบบเครือข่ายและจัดการคอมพิวเตอร์"
  เวลา 9.00-16.00 น. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี