คำแนะนำการใช้ Pinguy Builder แทนโปรแกรมชื่อ Remastersys

จาก Wiki Opensource

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 1-2-2560

ดูแลโดย WIBOON


คำแนะนำการใช้ Pinguy Builder แทนโปรแกรมชื่อ Remastersys

วิธีทำ Custom หรือ backup ทั้งที่เป็น Linux หรือ Ubuntu แต่เดิมใช้โปรแกรมชื่อ Remastersys แต่หยุดการพัฒนาแล้วแต่ยังคงใช้ได้กับ Ubuntu 14.04 เท่านั้น ปัจจุบันเราใช้ Ubuntu 16.04 กันแล้ว ดังนั้นให้ใช้ Pinguy Builder แทน

ทดสอบกับ
Ubuntu 16.04 และ
Linux Mint 18.1

อ่านจาก
https://blogs.gnome.org/muelli/2016/08/remastering-a-custom-ubuntu-auto-install-iso/
http://www.webupd8.org/2015/10/create-custom-ubuntu-iso-with.html

การติดตั้งสำหรับ Linux mint 18.1 ที่มี Desktop GUI
ขั้นตอน
1. ติดตั้ง Xresprobe ก่อนติดตั้งไฟล์ในข้อ 2 สำหรับ 64 bit ใช้ไฟล์นี้
https://launchpad.net/ubuntu/+source/xresprobe/0.4.24ubuntu9/+build/1274262/+files/xresprobe_0.4.24ubuntu9_amd64.deb
เมื่อได้ไฟล์มาแล้ว ก็คลิกติดตั้ง

2. pinguybuilder_4.3-8_all-beta.deb 2016-04-03 4.6 MB สำหรับ ubuntu 16.04 ใช้ไฟล์นี้
https://sourceforge.net/projects/pinguy-os/files/ISO_Builder/pinguybuilder_4.3-8_all-beta.deb
เมื่อได้ไฟล์มาแล้ว ก็คลิกติดตั้ง

หลังจากติดตั้งแล้วก็เป็นการใช้งานสำหรับ Desktop GUI เช่น Linux Mint 18.1 เป็นต้น
เรียกโปรแกรม Pinguy Builder จากเมนู Start > Administration
แล้วเลือก Backup

ผลลัพธ์ที่ได้จะได้ไฟล์ custom-backup.iso เป็นค่า default แล้วนำไปใช้งานต่อตามต้องการโดยการนำไฟล์ custom-backup.iso ไปเก็บไว้ยัง ftp server เป็นต้น เพื่อสะดวกในการดาวน์โหลดไปใช้งาน


การติดตั้งสำหรับ Ubuntu 16.04 server ที่ไม่มี Desktop GUI
ติดตั้งด้วยการพิมพ์คำสั่งดังนี้
wget https://sourceforge.net/projects/pinguy-os/files/ISO_Builder/pinguybuilder_4.3-8_all-beta.deb
sudo dpkg -i pinguybuilder_4.3-8_all-beta.deb
sudo apt -f install

หลังจากติดตั้งแล้วก็เป็นการใช้งานแบบ Command Line
พิมพ์คำสั่งตามนี้
sudo PinguyBuilder backup
ผลลัพธ์ที่ได้จะได้ไฟล์ custom-backup.iso เป็นค่า default แล้วนำไปใช้งานต่อตามต้องการโดยการนำไฟล์ custom-backup.iso ไปเก็บไว้ยัง ftp server เป็นต้น เพื่อสะดวกในการดาวน์โหลดไปใช้งาน