ตั้งค่า timezone

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 12-08-2553

ดูแลโดย WIPAT  • ใช้คำสั่งว่า sudo dpkg-reconfigure tzdata หรือ sudo tzselect

  • หากเป็น ubuntu 6.06 ใช้คำสั่งว่า sudo tzconfig