ติดตั้งฟอนต์ภาษาไทยบน ubuntu 16.04 server

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23-08-2560
ดูแลโดย WIBOON

หลังจากติดตั้ง Desktop Environtment (GUI) เพิ่มลงใน ubuntu server แล้วเราสามารถเพิ่มฟอนต์ภาษาไทยเพื่อให้ใช้ได้ทั้งใน Text mode และ GUI mode ดังนี้

1. ติดตั้งชุด xfonts-thai

sudo apt install xfonts-thai 

จะได้ชุด font xfonts-thai-* กับ fonts-tlwg-*

2. ติดตั้งชุด SiPA thai fonts เพื่อให้มีฟอนต์รูปแบบต่าง ๆ เพิ่มใช้ในโปรแกรมที่รันบน GUI

sudo wget ftp://ftp.psu.ac.th/pub/thaifonts/sipa-fonts/*ttf -P /usr/share/fonts/truetype/thai