ติดตั้ง MATE Desktop Environment บน ubuntu 16.04 server

จาก Wiki Opensource

บันทึกนี้ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 23-08-2560
ดูแลโดย WIBOON

  • ทำให้ใช้ GUI (Graphic User Interface) แบบพอเพียง หลังจากลง ubuntu server แบบ Text และก่อนจะใช้งาน GUI ได้ ต้องพิมพ์คำสั่ง startx ก่อนทุกครั้ง
  • หากต้องการให้บูตเป็น GUI ตั้งแต่เริ่มต้น อย่างนี้ให้ติดตั้ง ubuntu-mate-desktop อย่างเดียวก็พอ (ใช้เนื้อที่มากขึ้นประมาณ 1 GB)
    sudo apt-get install ubuntu-mate-desktop
  • เลือกติดตั้ง MATE Desktop Environment (mate-desktop.com) เพราะว่าทีมพัฒนาค่อนข้าง Active และ เป็น GNOME 2 ที่ใช้ง่าย


1.ติดตั้งโปรแกรม mate-desktop-environment

mama@ubuntu:~$ sudo apt-get install mate-desktop-environment
After this operation, 1,137 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]


2.ติดตั้งส่วนที่จะทำให้คำสั่ง startx ใช้งานได้

mama@ubuntu:~$ sudo apt install xinit


3.ติดตั้งโปรแกรม Synaptic Package manager เพื่อติดตั้งอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ทาง GUI

mama@ubuntu:~$ sudo apt-get install synaptic
After this operation, 20.2 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]


4.ติดตั้งโปรแกรม gdebi ที่ใช้เปิดไฟล์ .deb แล้วติดตั้งให้ทาง GUI

mama@ubuntu:~$ sudo apt-get install gdebi
After this operation, 49.0 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]


5.ติดตั้งเว็บเบราว์เซอร์ตัวแรกด้วยตนเอง (ไม่มีมาให้สักตัว) เลือกติดตั้ง firefox

mama@ubuntu:~$ sudo apt-get install firefox
After this operation, 112 MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]


6.สั่ง reboot สักรอบ

7.login เข้าอีกครั้ง

8.ใช้คำสั่ง startx เพื่อเข้า GUI

mama@ubuntu:~$ startx


9. ออกจาก GUI กลับไปสู่ Text mode โดยคลิกที่เมนู System เลือก Log Out ชื่อusername

ติดตั้งเพิ่มเติม
1.ติดตั้งฟอนต์ไทยที่จะทำให้ใช้งานบน GUI ได้

mama@ubuntu:~$ sudo apt install xfonts-thai
After this operation, 8,473 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]


2. เปิด firefox แล้วไปดาวน์โหลด google chrome
เมื่อได้ไฟล์มาแล้วให้ติดตั้งได้เลยโดยการคลิกที่ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมา เพราะว่าติดตั้ง gdebi ไว้แล้ว

หรือทำเองแบบ manual ดังนี้

mama@ubuntu:~$ sudo dpkg -i Downloads/google-chrome-stable_current_amd64.deb 
mama@ubuntu:~$ sudo apt-get -f install


เปิด Google Chrome ทดสอบใช้งาน